17. listopad 2011: Pochodem Národní třídou proti politickým procesům v ČR!

17. listopad 2011: Pochodem Národní třídou proti politickým procesům v ČR!31. října 2011 Od listopadových událostí roku 1989, které odstartovaly pád komunistického režimu, letos uplyne už dvacet dva let. Tehdejší nadšení z nabyté svobody, kdy lidé v euforii věřili v začátek něčeho nového, v začátek budování demokratické společnosti, v níž nebude už nikdo postihován za své názory, myšlenky a projevy, vystřídalo trpké poznání, že bývalí komunisté a nomenklaturní kádry bez skrupulí převlékli kabáty a v nové době se etablovali do všech rádoby demokratických politických stran.

Jeden zločinný Systém byl nahrazen stejně zločinným a mnohdy ještě zákeřnějším. Současný režim, plný bývalých komunistů, nezaostává pozadu ani v politických procesech a nedovolí tolerovat jakékoliv skutečně opoziční názory. Ty jsou okamžitě nálepkovány jako extremistické, neonacistické a politicky nekorektní.

A tak zatímco vrazi a pedofilové jsou vesele stíháni na svobodě, odsuzováni jsou lidé, kteří třeba vylepovali samolepky nebo drželi transparent, jsou stíháni členové dělnické strany jen proto, že drželi vlajku s logem DS nebo měli čepici s ozubeným kolem. A vrcholem skutečně „demokratického“ aktu bylo rozpuštění Dělnické strany v roce 2010.

Je proto naší povinností dne 17. listopadu, který je označen jako „Den boje za svobodu a demokracii“, vyjít do ulic a postavit se zločincům a gaunerům, kteří nám v této zemi vládnou!

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) vyzývá své příznivce, aby podpořili svoji účastí shromáždění v Praze, nazvané „Proti politickým procesům v ČR!“. Na akci, jejíž začátek je naplánován na 15. hodinu na Jungmannově náměstí, vystoupí předseda dělnické strany Tomáš Vandas a další zástupci národně orientovaných organizací. Po skončení projevové části je naplánován pochod Národní třídou.

Celá akce, včetně pochodu, je řádně nahlášena.

Tiskové centrum DSSS

Kdy: čtvrtek 17. listopadu 2011

V kolik: od 15 hodin

Kde: na Jungmannově náměstí v Praze (stanice metra Můstek, trasa A)

Co mohu čekat: projevy a pochod Národní třídou

K tématu: Dělnická mládež vyzývá: Do ulic proti politickým procesům!