1. MÁJ - Čas změn pro Evropu

1. MÁJ - Čas změn pro Evropu28. dubna 2011 V nedávné době jsem prozřel a ucítil vítr změn, který se chystá udeřit do Evropy. Mluvím o větru, větru revoluce, jenž je tak silný, že ho může zdolat pouze silná loď, jakou Evropa díky nacionálním silám bude.

Nyní jsme se ocitli ne naší vinou na vraku kdysi slavné lodi, která se díky našim státním garniturám a vládě potápí. Ty nejtlustší krysy již balí kufry a čekají případnou evakuaci. Krysy utečou a český lid se může klidně potopit. Každým dnem při pozorování jejich veřejných vystoupení či jednání se o tom můžete přesvědčit sami. Pouze sebevrah by se chtěl s vládou a zkorumpovanou poslaneckou smečkou plavit až do konce.

Náš program a řešení je naprosto jiné. Musíme tlusté krysy již hodit přes palubu a loď opravit tak, aby přežila vše, co Evropu do budoucna čeká. Nedělejme si iluze, že postupem času s krysami za kormidlem nepotká Evropu sociální a národnostní bouře, vyvolaná především situací ekonomickou.

Prvního května letošního roku se otevřou brány Německa, a jako přes mýtný most budou přes nás proudit celé hordy zahraničních dělníků, kteří se jako biblická rána snesou přes naši zemi do cílové stanice „Západní Evropa.“ Naše země spojené kulturou a historií, ačkoli si to někteří nechtějí připustit, tvoří dnes pevnost. Proto musíme Evropu ubránit. Nebráníme se však proti dělníkům samotným, ale především proti firmám, které tyto dělníky vykořisťují a s úmyslem rozmnožit zisk vysílají je na západ pracovat. Jejich „Alfou“ je vytvářet zisk a „Omegou“ zaplatit dělníkům klasickou směšnou mzdu, kterou pobírají ve své zemi původu. Našim cílem je záchrana našich zemí před pracovní recesí a zároveň chráníme i jejich práva před vykořisťovateli ze strany bezohledných kapitalistů.

S příkladnou mezinárodní spoluprácí nacionalistických skupin (např. DSSS a NPD) jdeme protestovat společně proti politice, kterou pro nás připravily ony tlusté krysy, které již své kufry a majetky dávno sbalily.Dnes již všichni víme, že jsou to podvodníci s falešnou biblí v ruce jménem „Demokracie.“ Tito podvodníci nám neustále vykládají krásné modlitby plné práv člověka, a nakonec se z demokratických spasitelů vyklubali otrokáři ničící naše země a její obyvatele.

Dnešní situace je příhodná pro patrona zemí Českých – svatého Václava, který nese poselství národu a národ jemu: „Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím.“

Jiří Froněk, MO DSSS Karlovy Vary

K tématu

Zastavme invazi cizích pracovníků - leták v PDF

Organizační pokyny ke shromáždění na 1. máje v Brně