Ambasáda SR: V kauze „česko – romská“ vlajka musí konat orgány ČR

Vlajka_3 25. července 2013 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) obdržela vyjádření na dopis, který předseda DSSS Tomáš Vandas adresoval velvyslanci Slovenské republiky v souvislosti s kauzou hanobení státní vlajky České republiky, které ho se účelově dopustil a nadále dopouští občan Slovenské republiky, p. Tomáš Rafa.

Tento „umělec“ vystavuje v prostorách Národní technické knihovny v Praze návrhy na novou podobu státní, tzv. česko-romské vlajky. Na státní vlajce České republiky se tak objevují různé barevné variace, doplněné jakýmsi indickým kolem, což mám být odkaz na pravlast cikánů.

Dělnická strana se obrátila s dopisem na velvyslance Slovenské republiky ve věci veřejného hanobení státní vlajky České republiky a požádala ho o vyjádření s odkazem na slovenské občanství zmíněné osoby.

Odpověď Slovenského velvyslanectví od tiskového tajemníka Martina Kalinky zveřejňujeme v plném znění:

„Dobrý deň,

v nadväznosti na list, ktorý bol adresovaný na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe si dovoľujeme uviesť nasledovné stanovisko:

Slovenská republika  rozhodne odsudzuje prejavy extrémizmu, neznášanlivosti, hanobenia rasy, národa a štátnych symbolov. Zároveň však rešpektujeme slobodu prejavu myšlienok a názorov, ako jedno zo základných práv človeka tak, ako je zakotvená v ústavách štátov a medzinárodných zmluvách. Posúdenie toho, či v predmetnom konaní výtvarníka došlo k porušeniu právneho poriadku Českej republiky však nie je úlohou Slovenskej republiky ani jej zastupiteľského úradu, ale je plne v kompetencii príslušných orgánov Českej republiky.“

S pozdravom

Mgr. Martin Kalinka
Tlačový tajomník
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Pelléova 12
116 00 Praha 6

Tiskové centrum DSSS


Více k tématu:

Proč Váš občan špiní českou vlajku? Vandas píše velvyslanci Slovenska