Bojuje za lepší pořádky, je to radikál a extremista? Erik Lamprecht je volebním lídrem DSSS v Jihomoravském kraji

Erik Lamprecht28. září 2013 Pokračujeme v seriálu rozhovorů s volebními lídry Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v jednotlivých krajích. Všem kandidátům byly položeny shodné otázky, směřované k jejich kandidatuře do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

„DSSS je jediná strana, která se nebojí otevřeně hlásat svoje postoje i za cenu mediálního špinění,“ říká Erik Lamprecht, předseda Dělnické mládeže, a vedoucí krajské organizace DSSS, tedy i volební jednička v Jihomoravském kraji. Právě jeho odpovědi na naše otázky dnes zveřejňujeme:

Předvolební kampaň běží v plném proudu, jakým způsobem oslovujete občany, aby Vám v předčasných volbách dali svůj hlas?

Formou vedení kampaně navazujeme v Jihomoravském kraji především na zkušenosti z minulých let. Tak jako dříve, i letos sázíme na kontaktní kampaň, tedy na přímé setkávání s občany u informačních stánků či na besedních debatách. Více Jedině tak lidé pochopí, že nejsme realitě vzdálení politikové, jako ti v ostatních stranách, ale právě lidé jako oni. Věřím, že upřímnost, s jakou v naší organizaci vytrvale pracujeme, bude lidmi právě u voleb pozitivně zhodnocena.

Co považujete za nejpalčivější problém Vašeho kraje?

Již dlouhodobě považujeme za naši krajskou prioritu zaměstnaneckou a sociální politiku. Je nutné zcela změnit koncepci státní ekonomiky od materialistické orientace na zisk k orientaci na obyvatelstvo a jeho potřeby. S tím také souvisí nutnost navrácení prestiže tradičním řemeslům, aby práce rukama nebyla už považována za něco podřadného.

Můžete ve stručnosti charakterizovat svůj dosavadní život, naplněné cíle a úspěchy?

Přes můj relativně mladý věk jsem si v životě prošel několik nejrůznějších zaměstnání na řadových i vyšších postech, což považuji pro člověka, který chce v politice rozhodovat o veřejném dění, za velmi důležité. Dříve jsem závodně sportoval, nyní ovšem veškerý svůj volný čas věnuji stranické práci. Věřte, že to není jednoduchá práce, být činovníkem dělnické strany. Mně, tak jako i mým kolegům, nejde ani náznakem o uspokojení nějakých osobních ambicí. Ne každý má ale dost osobní odvahy bojovat za lepší pořádky, přičemž je veřejně označován za radikála a extremistu. Pokud ovšem dokážeme takové břemeno táhnout, je to tím nejlepším důkazem, že naše národovecké uvědomění a sociální cítění je hluboké a skutečně upřímné.

Proč jste se rozhodl kandidovat za DSSS?

Nedovedu si představit, že bych mohl kdy kandidovat za někoho jiného. V politice je tolik špinavostí, tolik stran stejných jako přes kopírák. DSSS je jediná strana, která se nebojí otevřeně hlásat svoje postoje i za cenu mediálního špinění. Jedině DSSS je tedy skutečná naděje na změnu.

V případě zvolení do parlamentu, co je Vaším cílem prosadit na půdě Poslanecké sněmovny?

Do puntíku prosadit náš program. Příčí se mi všelijaké tajné i veřejné dohadování o programových ústupcích výměnou třeba za vládní křesla. Politik, který svůj mandát bere jako službu národu, nemůže ze svého nikdy ustupovat. Politika není byznys.

Jaké je Vaše volební motto?

S žádným oficiálním mottem do voleb nejdu, ale naše postoje podle mého nejlépe vystihne heslo „práce, rodina, vlast“. Tyto hodnoty mají přednost, až potom následuje vše ostatní.

-red-

K tématu

Karlovarský kraj trápí nezaměstnanost a nepřizpůsobivý živel, konstatuje volební lídr DSSS Jiří Froněk