Brno – město kultury, zeleně a sportu

Volební program Dělnické strany sociální spravedlnosti pro komunální volby 2010

Imag0064_3Kultura a tvář města

Zpřístupnění a sanace brněnského podzemí - chceme zpřístupnit historické památky našeho města a zároveň je uchovat neporušené i pro další generace

Zelný trh – jsme proti stavbě podzemního parkoviště pod kašnou Parnas na Zelném trhu – nedávejme přednost autům na úkor kulturního dědictví; podporujeme rekonstrukci Zelného trhu se zachováním jeho tváře a bez aut nad i pod zemí

Zachování Hlavního nádraží – prosazujeme rekonstrukci Hlavního nádraží v současné poloze, jsme ovšem ochotni přistoupit i na variantu odsunutého nádraží a zřízení stanice Brno-město na místě současného nádraží s podzemním diametrem pro regionální dopravu

Preferování domácích investorů – továrny na periferii Brna v rukou zahraničních společností neřeší nezaměstnanost na Brněnsku, protože zpravidla zaměstnávají tzv. „levnou pracovní sílu“ z cizích zemí; podporujeme zejména domácí společnosti, které budou mít zájem nejen na vlastní prosperitě, ale i na prosperitě společnosti jako celku

Zákaz automatů – zákaz provozování výherních automatů a hazardu na celém území města Brna – chceme chránit naše děti i občany před hazardem a z něj plynoucích špatností

Pěší zóny – přísné dodržování zákazu vjezdu do pěších zón, není možné rozdávat různé pochybné výjimky pro taxislužby apod.

Veřejné WC – chceme vybudovat síť veřejných záchodů v centru města přístupnou všem občanům

MHD  – radikální snížení cen předražených lístků na MHD; DPMB musí žít z peněz z městského rozpočtu, nikoliv z peněženek občanů

Vymáhání pokut MHD – na vymáhání pokut z MHD se nebudou obohacovat soukromí exekutoři, přestupky se budou řešit v městské (státní) správě

Zeleň

Vyčištění Brněnské přehrady – vybudování sítě čističek odpadních vod na horním toku řeky Svratky

Městská zeleň – budování nových a rekonstrukce stávajících parků, údržba zelených ploch – ve zdravém městě zdravý vzduch

Budování cyklostezek a klidových zón kolem řek Svratka a Svitava – síť cyklostezek se sice v poslední době rozrostla, náš cíl je však zvýšit jejich počet až na dvojnásobek stávajícího stavu

Sport a mládež

Podporujeme veškeré sportovní úsilí reprezentantů našeho města a sportovních klubů, zvláště pak těch, které pracují s mládeží – sportovní vyžití mládeže chápeme jako zdravou alternativu pro trávení volného času

Obnova sportovního areálu Za Lužánkami – nehodláme nečinně přihlížet, jak politici více než 10 let slibují výstavbu sportovního areálu Ponava a nikdo není schopen činů; zasadíme se o získání prostředků na rekonstrukci zmíněného areálu, zejména pak závodního plaveckého bazénu a fotbalového stadionu

Jesle a mateřské školky – dnes už bohužel nemají maminky a tatínkové kam odložit své děti po dobu svého pobytu v práci, i to však chceme změnit budováním nových školek a jeslí v městě Brně

Dětská hřiště – stavba klasických dětských hřišť, nikoliv rozdávání milionových zakázek na moderní hřiště, která jsou ovšem zcela nepraktická

Rozvoj mládeže – plánujeme zavedení nového systému dotací pro střediska pracující s mládeží, volnočasové kluby a tělovýchovné jednoty – sport a zájmové kroužky namísto zahálčivého způsobu života mládeže, jedině tak vyroste hodnotná a uvědomělá generace občanů

Hlas pro Dělnickou stranu sociální spravedlnosti je také hlasem proti mafiánům zasedajícím na radnicích a ve vládě. Nám jako idealistům se příčí pohled na zkorumpované prospěcháře, kteří zasedají nejen v parlamentu, ale také v zastupitelstvech obcí, a tvoří tak smutný pohled na dnešní politickou scénu. Naopak naše jednání spojené s případnými politickými mandáty by vždy bez výjimky vedlo především naše srdce a vztah k zemi, odkud pocházíme…

Simona Skoumalová, lídr DSSS v Brně

Předvolební mítink s Tomášem Vandasem v Brně
Pátek 17. 9. 2010
18.15 hod., Moravské náměstí (park, u kašny)