Čeká nás perný rok

Čeká nás perný rok1. ledna 2012 Titulek tohoto článku asi na první pohled moc povzbudivý není. Pod slovem „perný“ si představíme těžký, složitý, náročný, vysilující. Prostě od každého trochu a musím říci, že je to pravda.

Starý rok vždy s sebou přináší nejen hodnocení úspěchů a neúspěchů, ale současně očekávání a plány od toho nadcházejícího. Tento právě započatý rok nás čekají volby do krajských zastupitelstev, které budou testem připravenosti a akceschopnosti v polovině volebního období. Nechci tedy příliš rozebírat loňský rok, za který se rozhodně nemusíme stydět, ale spíše apelovat na to, co je před námi.

Krajské volby vidím jako šanci prosadit program a názory dělnické strany do vyšších pater politiky. Po prvních výrazných úspěších na komunální úrovni by bylo jistě pozitivním posunem vpřed mít své zástupce i na krajích. Pokud hovoříme o této možnosti, již to není na „ťukání na čelo“, jak by mnozí při takové zmínce činili před několika lety, ale je to reálná možnost, která se nabízí. A je nyní na nás, jak tuto příležitost využijeme.

Přestože budou krajské volby až na podzim příštího roku, chci zahájit kampaň již na jaře. Už dopředu jsem avizoval, že tentokrát nebudu kandidovat v žádném kraji, ale chci osobně podpořit všechny krajské lídry uspořádáním mítinků, které budou součástí naší předvolební strategie. Už slyším, jak mohou někteří namítat, že mítinky nejsou nic moc a že je lepší jít do televize či instalovat billboardy. My si však musíme uvědomit nejen naše možnosti finanční a mediální, ale také pokračovat v tom, co nám přinášelo doposud největší sympatie občanů, tedy bezprostřední kontakt s nimi.

Předvolební kampaň však nemůže být založena pouze a jedině na osobě předsedy strany. K tomu, abychom ve volbách uspěli, je nutná obětavost a aktivita nás všech. Funkcionářů krajských a místních organizací, členů, sympatizantů. A protože vím, že tato obětavost byla doposud naším hlavním hnacím motorem, věřím, že tento motor se nezadrhne, nezaskřípe, ale bude pracovat ve vyšších obrátkách ještě spolehlivěji a kvalitněji.

Závěrem bych zmínil trochu historie. Dne 18. ledna to již bude devět let, co se čtrnáct lidí sešlo v salonku smíchovského pivovaru, aby na ustavujícím sjezdu založili Dělnickou stranu. Těch uplynulých devět let nebylo jednoduchých a vyjmenovávat vše, čím jsme prošli, to je na samostatnou analýzu. Vždy však nezapomínejme na to, že jsme vybudovali stranu, obrazně řečeno, holýma rukama, jen díky obětavosti a trpělivosti lidí. A právě proto jsem přesvědčen, tyto vlastnosti budou i jedním z pilířů naší práce v příštím období. Vítejte v roce perné stranické práce!

Tomáš Vandas, předseda DSSS