Dělníci pronikli do Rakouska. V Innsbrucku oficiálně vznikl Spolek přátel DSSS

Oesterreich-g-coa27. září 2010 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) má svou první "pobočku" v zahraničí. V rakouském Schönbergu poblíž Innsbrucku byl místními úřady zaregistrován Spolek přátel DSSS (Freundes Verein-DSSS; dále jen FV-DSSS). V čele sdružení stojí Čechorakušan Mag. Jiří Novotný.

"Naším cílem je budovat vědomí sounáležitosti spoluobčanů - krajanů, překonávat anonymitu cizího prostředí a vytvářet prostor pro uplatňování individuálních pozitivních kvalit zúčastněných osob k obecně-politickému prospěchu. Zvláště nám záleží na organizování volnočasových aktivit pro mládež a seniory," uvádí se v programovém prohlášení FV-DSSS.

Podle Novotného by se měl rakouský Spolek přátel DSSS zaměřit zejména na společenské a vzdělávací aktivity, např. poznávací výlety, přednášky, besedy, výstavy, výměnné zajezdy, zaměřené na všechny věkové skupiny s důrazem na děti, mládež a seniory.

"Snažíme se nabízet takové činnosti, které rozvíjejí tělesné i duševní zdraví člověka a podporují uvědomění si krásy a hodnoty života. Aktivně se zapojujeme i do činností souvisejících se zlepšováním životního prostředí. Do povědomí krajanů žijících v zahraniči se chceme zapsat pořádáním pravidelných benefičních koncertů. Výtěžky z vstupného budeme shromažďovat jako náš vlastní vklad do renovace strany DSSS," dodal Jiří Novotný.

Reg_3Vznik rakouské odnože DSSS uvítal její lídr Tomáš Vandas: "My jsme vždy rozvíjeli dobré vztahy s našimi přáteli v zahraničí, ať již na Slovensku nebo v Německu. Rakouský Spolek přátel DSSS je historicky prvním subjektem s registrací za hranicemi ČR, jenž se přímo hlásí k naší straně. DSSS tak rozšířila pole působnosti k našim jižním sousedům. Naopak rakouští přátelé se mohou zapojit do aktivit v ČR. V každém případě je to oboustranná výzva a výsledky budou určitě překvapivé."

FV-DSSS rozhodně odmítá jakékoliv spojování s idejemi fašismu nebo nacismu. "Tato synonyma obdržela DSSS od vládnoucích politických stran, rekrutovaných z komunistického odpadu v České republice. Tyto politováníhodné tendence takto označovat DSSS vznikly ze strachu před její sílící popularitou u široké veřejnosti," konstatuje vedoucí FV-DSSS Jiří Novotný.

Spolek přátel DSSS byl zaregistrován u okresní správy (Bezirkshauptmannschaft) v Innsbrucku dne 1. září letošního roku.

Tiskové centrum DSSS