Dělníci rokovali v Pardubicích a v Litvínově

Dělníci rokovali v Pardubicích...28. února 2011 Napilno měli o uplynulém víkendu zástupci Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), kteří se sešli na dvou krajských konferencích v Pardubicích a v Litvínově. Zatímco v Pardubickém kraji šlo o premiéru krajského zasedání, v Litvínově byly projednávány otázky činnosti za minulé období a jeho hodnocení. Hosty na obou jednáních byli předseda strany Tomáš Vandas, místopředseda Jiří Štěpánek a předseda rozhodčí komise Jiří Petřivalský.

Krajská premiéra v Pardubicích

V Pardubicích se 26. února 2011 uskutečnila historicky první krajská konference Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Mezi delegáty a hosty jednotlivých místních organizací nechyběli ani předseda DSSS Tomáš Vandas, místopředseda DSSS Jiří Štěpánek a předseda sousední královehradecké krajské organizace Jaroslav Drtina.
 
Po slavnostním zahájení, ukončeném státní hymnou, byly prvním dvěma zmiňovaným představitelům strany předány přání a dárky k blížícím se životním jubileím. Následoval projev Tomáše Vandase, ve kterém se zejména věnoval vývoji strany a její budoucnosti. Místopředseda DSSS Jiří Štěpánek se soustředil spíše na aktuální témata, která hýbou naší společností a kritizoval chystající důchodovou reformu.

Poté přišlo na řadu hlášení zástupců jednotlivých místních organizací o činnosti a hospodaření, a představení jednotlivých kandidátů na funkce v krajské radě. Ta byla zvolena po obědové pauze, vyplněné zejména výměnou názorů a informací mezi jednotlivými členy.

Nově zvolený předseda krajské rady David Slavík ve své řeči poděkoval za projevenou důvěru, zrekapituloval vývoj členské základny od založení DSSS do dnešních dnů a nastínil budoucí vývoj strany v kraji. Následovala diskuze, po jejímž ukončení si přítomní vyslechli pochvalu od předsedy strany za zvládnutou organizaci konference, a vyjádřil přesvědčení, že ta příští bude určitě ještě o něco lepší.

Kontakt na KO DSSS Pardubického kraje zde

Dělníci se sešli i v Litvínově

Schůze krajské organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Ústeckého kraje se uskutečnila v neděli 27. února v Litvínově. Zúčastnil se jí také předseda strany Tomáš Vandas, místopředsedové Jiří Štěpánek a Petr Kotáb a předseda Republikové smírčí a rozhodčí komise DSSS Jiří Petřivalský. Dělnickou mládež (DM) na poradě zastupovala její místopředsedkyně Lucie Šlégrová… Více na serveru DSSS Sever

Tiskové centrum DSSS