Dělníci se sešli v Praze na konferenci. Osm let od vzniku DS

15. ledna 2011 Zástupci místních a krajských organizací Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) se sešli v Praze na celostátní konferenci. Na šedesát delegátů, za účasti předsedy Tomáše Vandase a výkonného místopředsedy Jiřího Štěpánka, rokovalo o činnosti a úkolech strany v novém roce.

S hlavním projevem vystoupil předseda Tomáš Vandas, který se zaměřil zejména na činnost místních organizací strany a zdůraznil jejich nezastupitelnou úlohu ve stranické práci. „Funkcionáři strany na místní úrovni jsou reprezentanty strany v jejich nejbližším okolí, a právě oni často svým vystupováním a argumentací v diskusi mohou výrazným způsobem ovlivnit pohled občanů na dělnickou stranu, neboť ti jsou často v zajetí mediálních manipulací,“ zdůraznil Vandas.

Jako další vystoupil se svým příspěvkem výkonný místopředseda Jiří Štěpánek a poté následovala diskuse, v niž předsedové a zástupci místních organizací sdělovali své dosavadní poznatky a zkušenosti ze stranické práce ve své obci a městě.

Celostátní porada byla i jakýmsi vzpomínkovým setkáním, neboť 18. ledna tomu bude již osm let, co byla založena Dělnická strana (pořadové číslo I.), která byla v loňském roce vládnoucím režimem soudně rozpuštěna.

Tiskové centrum DSSS