Dělníci z Karlovarského kraje volili vedení a hodnotili volby

Img_9091_2_2 27. listopadu 2012 Dne 25.11.2012 proběhla v Dolních Nivách na Sokolovsku pátá krajská schůze DSSS Karlovarského kraje, kterou navštívil i předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas. Hlavním bodem schůze byla volba nového vedení krajské organizace, řešení tiskoviny Karlovarského dělníka, problematika rasových útoků, které probíhají na Sokolovsku, a další projekty z dělnické dílny.

Volby začaly po přečtení navržených kandidátů a téměř většina delegátů se na navrženém seznamu shodla. Staronovým předsedou krajské organizace se stal Jiří Froněk, místopředsedkyní byla zvolena Marie Lubasová, tajemníkem zůstal Tomáš Vejvoda. Další orgán krajské organizace, tj. Krajská rada, byla složena z dvou členů každé místní organizace. Tímto krokem byl dán každé místní organizace prostor pro vyjádření svých postojů a především volnost v seberealizaci. Rada je zastoupena ze zástupců z Karlových Varů, Rotavy, Nejdku, Dolních Niv, Nových Hamrů i Chodova.

Dále vystoupil se svým projevem předseda Tomáš Vandas, který hovořil o tématech Karlovarského  kraje, fungování krajské organizace, celostátní problematice, úspěchů DSSS ve volbách a odpovídal na  dotazy v diskusi.

Důležitým bodem setkání bylo i alarmující svědectví rasového násilí, které se odehrává současné době v Kraslicích. Nově zvolené vedení krajské organizace DSSS slibuje a zavazuje se toto jednání prošetřit, navrhnout řešení a zamezit jakémukoliv dalšímu útoku na občany kraje. Pokud selhává policie, resp. vedení u policie, které nedostatečnou kapacitou policejních složek v Kraslicích vystavuje občany riziku, budeme muset na tento fakt upozornit všemi prostředky.

Na závěr bylo předsedovi Tomáši Vandasovi vysloveno poděkování za jeho návštěvu a zároveň popřáno všem účastníkům a členům, hodně trpělivosti a aktivismu do další stranické práce.

Tiskové centrum DSSS