Děs běs zapsat dítě do mateřské školy. ČSSD to chce ještě zkomplikovat

Děs běs zapsat dítě do mateřské školy. ČSSD to chce ještě zkomplikovat19. února 2013 Stínový ministr školství ČSSD a současný senátor za tuto stranu Marcel Chládek přišel s návrhem, aby děti nastupovaly do prvních tříd základní školy až v sedmi letech, tedy o rok později. Nápad oranžového politika má prý kořeny ve finském modelu. Skandinávský model obecně je pro jakýkoliv sociální problém u nás u politiků ČSSD oblíbeným paradigmatem. Nemusí nic vymýšlet, zní to hezky, ovšem s jeho realizací v českých podmínkách je to mnohem horší. Taky k tomu v minulosti nikdy nedošlo.

Nic jiného si nelze přát ani v případě idiotského návrhu stínového ministra Chládka (ČSSD). Pan senátor by měl zanechat populistických „finských“ žvástů a spíše by měl navštívit probíhající zápisy do mateřských škol v České republice, zejména v hustě zalidněných aglomeracích. Tam by totiž zjistil, že mateřské školky trpí nebývalým přetlakem dětí a mnozí rodiče marně čekají na zápis svého potomka.

Likvidace jeslí a přeplněné školky

Ministerstvo zdravotnictví, coby zřizovatel, v uplynulých letech „úspěšně“ zlikvidovalo síť dětských jeslí v naší zemi, takže dítě mladší tří roků prakticky není kam umístit. Například městský obvod Praha 9 má zhruba tolik obyvatel, jako jedno krajské město, tj. kolem 55 tisíc. Aktuálně na Prahu 9 připadají pouze jedny přeplněné jesle!

Před mateřskými školami čekají fronty maminek s dětmi, protože je sociální situace tlačí k nástupu do práce. Ještě v horším postavení jsou matky těch dětí, jejichž rodičovský příspěvek vyprší v polovině školního roku, měly by tak přirozeně nastoupit do práce, ale opět se potýkají s problémem a otázkou zároveň „kam s dítětem“.

Zůstaneme-li na Praze 9, tak v minulém roce zde místní, beznadějně plné obecní mateřské školy obdržely celkem 881 žádostí. Přijato však bylo pouze 325 dětí, z důvodu nedostatečných kapacit. Katastrofální situace samozřejmě nahrála rozvoji tzv. soukromých školek. Rozhodně však nemůže jít o alternativu pro všechny rodiče. Jestliže za dítě v obecní školce zaplatíte cca 900 korun měsíčně, v soukromé je to 11 tisíc bez stravy, kterou si je třeba připlatit, zhruba 90 Kč na den.

O moc levněji nevyjde ani chůva. Problém je i časový: zatímco obecní školka otevírá zpravidla v 6.30 hodin ráno, soukromá – cílená na duševně pracující klientelu - až od 8 hodin.

Sociální katastrofa pro rodiny s malými dětmi

Pokud by došlo k realizaci návrhu politika ČSSD, tj. k prodloužení pobytu dětí v mateřských školkách na úkor základních škol, kde se naopak vyprazdňují a zavírají třídy pro nedostatek žáků, nejvíce by to odnesly malé děti mezi 2 až 4 roky (respektive jejich rodiče), jejichž místa ve školkách by ještě více zabíraly starší děti. Sociální dopad by byl katastrofální – drtivé většině maminek končí rodičovský příspěvek 3. narozeninami jejich ratolestí.

Stínový ministr Chládek podepírá svůj návrh argumentem, že přibývá odkladů nástupů do první třídy a také se ukazuje, že děti nejsou na školu zralé a připravené. Samozřejmě že nejsou, když se oproti předchozím generacím děti dostanou do každodenního styku s ostatními dětmi až v pozdějších letech (z důvodu absence jeslí a nedostupných mateřinek). Dnešní situace v přeplněných školkách, ruku v ruce s nedostatkem učitelů a vychovatelek, jde na úkor předškolní výuky. To má své neblahé následky v budoucnu.

DSSS: Obnovte jesle a rozšiřte školky!

Řešením podle Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) není nesmyslné prodlužování pobytu dětí v mateřských školách, ale státní obnova jeslí a rozšíření kapacit stávajících mateřských škol, aby nedocházelo k takovým situacím jako nyní, kdy děti ve věku tří let čekají marně na nástup do systému předškolní výchovy a jejich rodiče se potýkají s existenčními problémy. Pro zkvalitnění výuky je třeba zvýšit prestiž a ohodnocení pedagogického sboru.

Od stínových i nestínových „ministrů“ sociální demokracie nečekejme žádné pozitivum. Většina z nich sedí v parlamentu jak pecky, plní funkci dobře placené salónní opozice, a realita občanů je jim naprosto cizí. Proto když navrhují absurdnosti, ještě si myslí, jak budou u lidí populární. Kdyby si ale ověřili skutečnosti, zjistili by hlupáci, že pravý opak je pravdou.

Martin Zbela, místopředseda DSSS

K tématu

Poprvé do školy v sedmi letech, navrhuje ČSSD