Diskuse na VŠE napodruhé a bez těžkooděnců

Diskuse na VŠE napodruhé...12. prosince 2010 Ve čtvrtek jsem absolvoval diskusi se studenty katedry politologie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pozván jsem byl profesorem Janem Ratajem, který je pedagogem bez jakékoliv podjatosti a při svých přednáškách dává prostor všem názorovým proudům.

V této pozici, přednášejícího a diskutujícího na půdě vysoké školy, jsem se ocitl poprvé. Mělo tomu být ale již před půldruhým rokem dříve. Tehdy však mé vystoupení bylo na poslední chvíli zakázáno vedením katedry. Dokonce jsem se až nyní dozvěděl, že v ten den, kdy jsem měl přijít, byla budova školy hlídána těžkooděnci, neboť se rozšířila fáma, že neonacisté mají školu obsadit. Jen jsem při těchto slovech nevěřícně kroutil hlavou.

Samotná diskuse se studenty začala mým vyprávěním o mé profesní dráze, začátcích v politice, působením v republikánské straně a vzniku Dělnické strany. Popisoval jsem naše nelehké začátky, o tom, jak jsme kandidovali a s jakými výsledky, a také o zlomových událostech na litvínovském sídlišti Janov.

Po mém úvodním slovu začala diskuse, kterou řídil profesor Rataj. Studenti začali své dotazy směřovat jak na program a činnost strany, tak na ekonomické záležitosti, třeba jak se díváme na důchodovou reformu. Dále je zajímala otázka Evropské unie, členství v NATO, imigrantů či vztah dělnické strany k menšinám. Myslím si, že jsem na otázky odpovídal věcně, konkrétně a občas věty doprovodil i humorným podtextem.

Celá diskuse trvala přes hodinu a půl a kdyby čas dovolil, asi by se ještě protáhla. Na závěr jsem přítomným popřál hodně úspěchů ve studiu, krásné prožití svátků a vše nejlepší do nového roku. Potlesk, který na konci diskuse od studentů zazněl, mě potěšil a zároveň dal naději, že mediální obraz nepřítele státu, neonacisty a extremisty, byl po tomto příjemném setkání narušen.   

Tomáš Vandas   
předseda DSSS

K tématu

Vandas diskutoval se studenty na akademické půdě VŠE