Dnes uplynulo deset let od založení dělnické strany. Předáci místo vzpomínek plánují budoucnost

Dnes uplynulo deset let od založení dělnické strany. Předáci místo vzpomínek plánují budoucnost18. ledna 2013 Dnes je tomu přesně deset let od ustavujícího sjezdu dělnické strany. V sobotu 18. ledna 2003 v Trnkově salonku smíchovského pivovaru došlo k setkání třinácti zakladatelů hnutí, kteří se – na základě manifestu - rozhodli „z protestu proti politickému šlendriánu a hlavně z povinnosti k budoucím generacím naší milované vlasti, založit zcela nové sociální hnutí“.

Zeptali jsme se dnešních představitelů DSSS, z nich někteří jsou přímí účastníci osudového setkání v pražském pivovaru, na jejich přání straně do dalších desetiletí. Zde jsou odpovědi:

Tomáš Vandas, předseda DSSS

Dělnické straně bych do dalšího desetiletí přál, aby na jeho konci slavila své výročí jako strana parlamentní, silnější a ještě organizačně vyspělejší. Máme za sebou prvních deset let, a mě to připadá jako včera, co jsme na ustavujícím sjezdu v Praze vdechli život novému politickému subjektu, který se za dobu své existence již stačil zapsat do historie naší země a přežil i snahu o soudní likvidaci. Chci také při této příležitosti poděkovat všem, kteří se na činnosti za ta dlouhá léta podíleli a kteří vydrželi všechno, čím jsme si museli projít.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS

Přání do dalších deseti let mám pro DSSS několik. Nejvíce si ale přeji, aby si strana vždy zachovávala názorovou a ideovou stálost. Po celých deset let jsme neuhnuli z národní a sociální cesty a to bez ohledu na nepřízeň režimu a jeho přisluhovačů. Aby při nás stáli takoví stateční a odvážní členové a příznivci jako doposud. Spolu s nimi dáváme režimu najevo, že je zde politická síla, která chce změnit tuto republiku a nenechá se zastrašit ani koupit. My chceme republiku změnit, ne s ní kšeftovat. Dále si neochvějně přeji a nejen já, ale všichni, aby stranu vedl Tomáš Vandas, který je zárukou úspěšného pokračování politické práce DSSS. On zapsal DSSS již nyní do novodobých politických dějin státu.

Martin Zbela, místopředseda DSSS

Deset let je v životě člověka dlouhá doba, o to více mě děsí pomyšlení, že utekla tak neskutečně rychle. Pro politickou stranu může být i pár roků mnoho, stačí se jenom podívat na naší politickou scénu, kolik stran a hnutí vzniklo a zase zaniklo v průběhu deseti let. To není případ dělníků, byť si za uplynulé roky prošli doslova zkouškami ohněm. Před námi je nepopsaná budoucnost, do které vstupujeme s mnohými očekáváními. Pokud mám něco DSSS popřát, tak je to dostatek kvalitních a životem „proškolených“ osobností, které dokážou upřednostnit zájem celku před osobními zájmy. Měli bychom méně spoléhat na vnější okolnosti a více se zaměřit na profesionalizaci strany. Jedině pak se můžeme dočkat výraznějšího úspěchu DSSS na české politické scéně.

Jiří Petřivalský, předseda Republikové smírčí a rozhodčí komise

DSSS v uplynulých deseti letech odvedla ohromný kus práce. Podařilo se nám proniknout do podvědomí lidí a za relativně krátký čas zněkolikanásobit naše volební výsledky. V podstatě jsme eliminovali veškerou konkurenci mezi pronárodními stranami. Tohle všechno bylo umožněno jen díky neutuchajícímu odhodlání a píli lidí, kteří DSSS vedou. Přes všechny úspěchy jsme stále na začátku naší cesty, která bude ještě jistě dlouhá a trnitá. Věřím, že v následujících deseti letech uděláme ještě větší pokrok, než tomu bylo doposud a staneme se skutečně silnou pronárodní opozicí, která bude hájit zájmy naší země a našeho lidu z parlamentních lavic. Proces další profesionalizace a zlepšování strany jistě nebude jednoduchý. S postupným posilováním DSSS bude sílit i tlak na nás ze strany médií a vládního establishmentu. Do dalších deseti let naší činnosti tedy přeji DSSS především mnoho schopných a odhodlaných lidí, kteří potáhnou stranu dále na výsluní a nenechají se zlomit represemi. Společně budeme silní a úspěch se dostaví. Stačí vytrvat.

Jiří Froněk, člen Republikového sněmu DSSS

Dělnické straně sociální spravedlnosti přeji nejen pro dalších deset let stejný strmý nárůst a stoupající popularitu. Věřím, že pro příští roky nás čeká zasloužená odměna za aktivity všech členů, a to dosazení svých kandidátů do obcí a měst, později krajů a poté v Parlamentu ČR. Naše cesta k cíli je složitá, avšak ta je správná a jediná, proto musíme vytrvat ve svých aktivitách a prosaďme náš názor v politice naší milované vlasti. Od počátku naše země procházela a stále prochází mnohými útrapami a problémy, přesto vždy se tento národ zmátořil a dokázal zachovat svůj lid, identitu a suverenitu pro další generace. A to je i náš úkol. Hodně štěstí!

Ladislav Budz, člen Republikového sněmu DSSS

Moje přání pro DSSS je hlavně takové, abychom se jako politická strana dostali do Parlamentu ČR, a aby se naše řady neustále rozšiřovaly o kvalitní a schopné lidi.

Tiskové centrum DSSS