Do nového roku statečně!

Do nového roku statečně!31. prosince 2011 Blížící se konec roku nás nutí bilancovat a ohlížet se zpět. My, z Dělnické strany sociální spravedlnosti, máme být na uplynulý rok co hrdí. Nebudu zde vyjmenovávat všechny akce, protože kdo čte tyto řádky, tak na akcích byl většinou přítomen osobně, či o nich četl na našich stránkách. Proto každý z našich členů a příznivců může být hrdý na vykonanou práci. Tento rok jsme se ukázali před českou a moravskou veřejností jako akceschopná strana reagující na aktuální problémy, které tíží naše spoluobčany. Vždy jsme byli tam, kde nás naši spoluobčané potřebovali, ať to byl Nový Bydžov či Nový Bor.

Právě na Šluknovsku občané překonali médii uměle vytvářený strach z DSSS. Přišli a na přeplněném varnsdorfském náměstí před samotným ministrem vnitra demonstrují spolu s dělnickou stranou svoji vůli žít v právním státě a nebýt ohrožován mačetami nepřizpůsobivých. Loutkový premiér Nečas vysílá do oblasti těžkooděnce, kteří útočí na základě rozkazů policejních plukovníků na varnsdorfské ženy a děti. Všechny akce pořádané DSSS ukázaly, že strana planě neřeční, ale koná v místě dění. My se neschováváme za tlustá kavárenská skla, ale jdeme mezi lidi na náměstí.

Příští rok nás čeká ještě více práce a ne jen proto, že na podzim budou krajské volby, ale také, že na obyvatele začnou doléhat důsledky tzv. reforem pod taktovkou TOP 09. Na podzim máme jedinečnou šanci proniknout do mnohých krajských zastupitelstev a tím reálně ovlivňovat politiku v krajích, což bude předstupeň před politikou celostátní. Úspěch v krajských volbách bude znamenat následné rozražení parlamentních vrat.

K tomu potřebujeme vás všechny, abychom porazili parlamentní korytáře, podporované prodejnými novináři a zdivočelou kulturní frontou. Není se čeho bát, protože my všichni jdeme do politického boje ne kvůli postům, ale protože chceme změnit tuto republiku ku prospěchu všech občanů. My to dokážeme, protože každý z nás sdílí stejné problémy a starosti občanů této republiky. My jsme jedni ze statisíců českých a moravských obyvatel, kteří jsou státu dobří jen na to, aby ze své práce zaplatili špatné hospodaření bank, tuneláře, lobbyisty, zmanipulované státní zakázky a nepřizpůsobivé. A to se změní!

Dělnická strana chce přivést na náměstí českých a moravských měst všechny nespokojené, kteří ukážou svojí vůli změnit tuto republiku a vládnout si v ní na svém a po svém. Jedinou naší cestou pro změny ve vlastní zemi je cesta politická, cesta voleb. Tato vládnoucí klika bude odstraněna hlasy občanů. Abychom dosáhli vytyčených cílů, tak musíme pracovat stejně, jako v tomto roce a být důslední v naplňování programových cílů naší strany. Následovat předsedu strany Vandase ve volební kampani, která bude zárukou úspěchu. Svorně k cíli každodenní politickou prací na svém místě. Všude můžeme něco udělat pro úspěch.

Do nového roku 2012 hodně sil, statečnosti a odhodlání! Republika nás volá, abychom jí odpomohli od politických čachrářů, kramářů a korupčníků. Hlasy pro DSSS budou železným koštětem, které v republice zamete se všemi, pro koho je republika dojnou krávou a zlatým dolem bezpracných, spekulativních a burziánských zisků.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS