Do vlastních řad: Je jen DSSS!

Do vlastních řád: Je jen DSSS!11. října 2011 Úspěšnost politické strany je přímo závislá jak na podpoře voličů, tak na práci vlastních členů. To je ten motor, ta hybná síla posunující celou stranu vpřed. Právě záruka cesty vpřed je v bezchybné sehrané práci všech, komu není lhostejný vývoj dělnické strany.

Naše strana začala o pár lidech a díky jejich píli, vůli, nasazení, předvídavosti a odvaze se etablovala po osmi letech na politické mapě republiky. Po osmi letech poctivé práce jsme se stali reálnou politickou silou, se kterou musí všichni počítat. Všeho, čeho jsme do dneška dosáhli, dosáhli jsme vlastní prací. Nikdo nám nepomohl. Na všechno jsme se skládali, korunu po koruně, proto musíme být na všechno, co se nám povedlo, hrdi.

Již nejsme spolkem vizionářů, idealistů a snílků. Jsme skutečnou politickou stranou se vším všudy. A to také s problémy, které s tím souvisí. Jak strana sílí, přibírá nové členy, tak se také rozšiřují nové názory, hlásící se o pozornost. Předem neodmítáme žádnou myšlenku, ale také nezaručujeme její realizaci. Diskutujme, ale když se vydá rozhodnutí, tak ho akceptujme, respektujme a nediskutujme dále. My děláme národní politiku, a jestliže bychom chtěli planě diskutovat, tak nejezděme do Varnsdorfu, Rumburku, Nového Boru či Rotavy, ale jděme žvanit do Café Louvre s kavárenskými darmošlapy.

DSSS si zakládá na tom, že chce prosazovat politiku jasnou, transparentní. Chceme do politiky vnést přímost, čestnost a poctivost. A jestliže to chceme vyžadovat po celostátní linii, tak tím spíše to musíme vyžadovat po stranické linii. Já za celé vedení strany mohu a chci říci, že nikdy nepřipustím nějakou zákulisní kabinetní politiku. Dnes není čas na nějaké skryté politické tahy maskující obyčejné osobní výpady halící se do hávu vzletných slov o svobodě slova. Strana se nesmí stát klackem na osobní nepřátele. Není žádné: my z Čech, oni z Moravy. Je jen DSSS!

Krajské volby příští rok budou skutečným přelomem v akceptaci naší strany. Jenže tento výsledek nám nespadne do klína diskusemi, hádkami či osočováním. Jedině společnou prací dojdeme k výsledkům, jichž se naši nepřátelé zaleknou a uvědomí si, že s námi opravdu musí počítat, a v dalších parlamentních volbách jim můžeme předložit účet za jejich protilidovou vládu.

Byl bych nerad, aby si někdo myslel, že se strana potýká s nějakými vážnými problémy, které stojí za to, abych o nich psal. Ne, tu radost našim nepřátelům neuděláme. Jen varuji, před tím, co může potkat sílící politickou stranu. Prostě potíže růstu. Možná je pár horkých, nedočkavých hlav, které si myslí, že se vše děje pomalu. Ale vězte, že vše má svůj čas. Nyní sejeme, abychom zítra sklízeli. Bez setby není sklizeň. Proto musíme sít všichni.

Většina se mnou bude souhlasit, že teď v tuto chvíli jsme ve válce. Ve válce s režimem, který ožebračuje naše rodiny, s režimem, který zavírá za samolepky, s režimem, který místo práce a spravedlnosti ordinuje pendreky a soudy. Proto po vás chci vyžadovat frontovou přísnost a věřte, že ne zbytečně.

Celé vedení strany, v čele s předsedou Tomášem Vandasem jde do tohoto boje s vámi. My se neschováváme v týlu a neženeme vás na zteč. My na tu zteč jdeme s vámi. K tomu potřebujeme jistotu, že nikdo v tomto útoku nepůjde stranou a pozadu. My potřebujeme jistotu krytých zad. Moje osmiletá zkušenost s vámi, mi dává jistotu, že do toho útoku půjdeme společně a přímo!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS