DOKUMENT: Vláda je vládou horních deseti tisíc, my jsme stranou pro deset milionů, řekl v projevu Štěpánek (DSSS)

DOKUMENT: Vláda je vládou horních deseti tisíc, my jsme stranou pro deset milionů, řekl v projevu Štěpánek (DSSS)24. ledna 2013 Přinášíme projev výkonného místopředsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Jiřího Štěpánka, který v sobotu 19. ledna přednesl v diskusní části V. sjezdu DSSS v Praze.

Vážení delegáti, dámy a pánové!

Dovolte mi, abych zde promluvil v této slavnostní chvíli. Jednak na V. sjezdu strany a také ve dnech, kdy si připomínáme 10. výročí založení strany. Je to již deset let od doby, kdy se uskutečnil zakládající sjezd. Nechci zde popisovat cestu uplynulých deseti let, ani zmiňovat milníky stranické historie. Je toho mnoho, co jsme všichni společně prožili a pokračujeme dále na politické cestě k národním a sociálním změnám v naší republice. Za oněch deset let jsme se stali reálnou politickou silou na politické mapě státu.

Jestliže se něčím může dělnická strana pyšnit, a čím se také odlišuje od ostatních politických subjektů, je její názorová stálost. Každý bod programu, každá teze je stejná po celých deset let. Nikdy jsme neuhnuli ve svých názorech. Neposlouchali jsme vystrašené taktiky, kteří nám říkali: nesmíte být tak radikální, musíte být pružní, tu ustoupit, tu takticky něco zamlčet atd. Tito salónní nacionalisté sami poznali zmar vlastních myšlenek a vytratili se do nicoty internetových blogů a serverů. Jejich idea byla: buďme radikálové, ale nemusí to každý vědět.

Dnešní doba na nás klade velké nároky. Jsme uprostřed ekonomické a sociální krize. Tisíce a tisíce našich spoluobčanů jsou vyhazováni z práce a tisíce a tisíce ekonomických imigrantů zaujímají jejich místa. Sociální solidarita mizí vinou této zločinné vlády. Ukázali jsme, jak se umíme zastat spoluobčanů, když jsou terorizováni nepřizpůsobivými pod ochrannou rukou nevládních organizací a občanských sdružení.

A nyní, v době této hospodářské krize, nám přibývá další úkol. Postavit se za českého a moravského zaměstnance a drobného živnostníka. Právě oni nejvíce poznávají tíhu dneška. Rozkradená republika se hojí právě na nich. To oni platí všechny škrty a zdražení. Jsou to oni, kdo jsou touto krizí zbídačováni a odíráni až na samé dno sociální existence. Na této krizi bohatnou uhlobaroni, nadnárodní bankovní domy, spekulanti a tuneláři. Jich se krize netýká.

Současná vláda je vládou horních deseti tisíc a my jsme stranou pro deset milionů. Budeme vždy stát na stráži všude tam, kde se děje zaměstnancům křivda, kde zákoník práce je bezcennou brožurou. My netlacháme a planě nevyhrožujeme jako loutkové odbory, jejichž bossové jen zneužívají poctivé, řadové odboráře pro podporu pseudoopozice ČSSD.

Jsme stranou činu. Lidé této země poznají, že v době krize za nimi stojí skutečně jen DSSS. My nejsme jako tzv. opozice, která v temných zákoutích parlamentu politicky kramaří s místy ve správních radách či s lobbyisty. My nežijeme ve věži ze slonoviny. My své životy žijeme mezi občany této republiky. Potýkáme se se stejnými problémy jako oni a zažíváme jejich starosti. Jsme lidé jako oni. My jim rozumíme a umíme k nim mluvit, protože jsme jako oni. Dostojíme svému přívlastku - sociální spravedlnosti. DSSS vždy sází na práci, na práci tvořivou, poctivou a tvrdou. Práce – rodina – vlast. To jsou pilíře, na kterých musí stát každá národní pospolitost.

Závěrem bych chtěl říci, co mi dalo deset let v DSSS. Za prvé, možnost skutečně změnit vlastní zemi s čistým svědomím, že dělám poctivou politiku, a také, že jsem v této straně našel přátele na celý život, což není málo v dnešní podivné době.

Proto s důvěrou v budoucnost, věřme vlastním silám a stavme na pracovitosti českého a moravského člověka. Druhé desetiletí bude dekádou DSSS. Doba nám přeje – jen být připraveni, a to my jsme!

Zdar DSSS!

(Redakčně zkráceno)

K tématu

V. sjezd DSSS: Cestou seriózní radikality

DOKUMENT: Projev předsedy strany Tomáše Vandase na V. sjezdu DSSS

Vandas obhájil funkci předsedy DSSS. Sílu a energii ještě mám, řekl delegátům sjezdu