DSSS a NPD uzavřely v německé Riese historické memorandum o spolupráci

Udo Voigt (NPD) a Tomáš Vandas (DSSS)

3. dubna 2011 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) vždy prosazovala mezinárodní spolupráci s národně orientovanými politickými stranami. Věříme, že jedině existence silných nacionalistických stran v Evropě může zajistit pozitivní budoucnost kontinentu.

S německou NPD (Nationaldemokratishe Partei – Národně demokratickou stranou) jsme spolupracovali na mnohých akcích již v minulosti. Aktivisté DSSS pomáhali NPD s předvolebními kampaněmi (více). Zástupci NPD zase jezdili podporovat akce dělnické strany svými projevy (více).

Delegace NPD a DSSS Sobotní akce, která proběhla v německém městě Riesa u Drážďan, je přelomová tím, že byla uzavřena oficiální spolupráce mezi našimi stranami. Delegace DSSS vedená předsedou strany Tomášem Vandasem, výkonným místopředsedou DSSS Jiřím Štepánkem, předsedou republikové rozhodčí a smírčí komise strany Jiřím Petřivalským a předsedou Místní organizace DSSS v Karlových Varech Jiřím Froňkem dorazila po poledni do malebného saského města, kde byla uvítána předsedou NPD Udo Voigtem a referentem pro zahraniční věci Gerdem Finkenwirthem. Přítomna byla také v Čechách již dobře známá radní Saské Kamenice Katrin Köhler (více).

Po příjezdu následovala prohlídka objektu, který je ve vlastnictví strany. NPD zde má své vlastní nakladatelství a tiskárnu pro tisk stranických novin a ostatních materiálů. Dále jsou zde k nalezení pracovny, kanceláře, nebo také dobře zásobená knihovna. Během prohlídky jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o způsobu práce u našich západních sousedů.

Manifest z Riesy - jednota a spolupráce

Ratifikace manifestu v Riese Oběma předsedy byl podepsán „Riesa Manifest“ o porušování lidských práv. Je to přelomový krok pro další společnou spolupráci. V dokumentu například stojí: „Vzhledem k tomu, že tento Manifest reprezentuje cestu k systému hodnot, který má za cíl sjednocení všech lidí dobré vůle německého i českého lidu, místo jejich štvaní proti sobě, obě strany tohoto manifestu se vzájemně uznávají za vážné a relevantní partnery pro politickou spolupráci na všech úrovních.“ 

Dále jsou rozebírány problémy jako je omezování svobody slova, evropská integrace a nedemokratické instituce EU, přeshraniční spolupráce obou stran a mnoho dalších. Celý text podepsaný Tomášem Vandasem a Udo Voigtem najdete v plném znění zde

Udo Voigt zamíří do ČR

Den otevřených dveří Deutsche Stimme „Také jsme domluvili spolupráci ohledně některých konkrétních akcí v budoucnosti. Zjistili jsme, že se naše zkušenosti s vládním establishmentem skoro neliší, což je jistě smutné, ale jen těžko překvapivé. Předseda NPD pan Udo Voigt se také zavázal v blízké době navštívit Prahu,“ uvedl šéf DSSS Vandas s tím, že detaily návštěvy budou včas upřesněny.

V místě konání schůzky zároveň probíhal den otevřených dveří nakladatelství NPD Deutsche Stimme. Na místě bylo kolem 400 lidí. Nebyla zde nouze o informační stánky NPD, atrakce pro děti, či velmi povedenou hudební produkci. „Odjížděli jsme zásobeni inspirujícími propagačními materiály. Je nutno podotknout, že celá stranická práce přátel z NPD na nás udělala dobrý dojem,“ uvedl člen vedení DSSS Jiří Petřivalský.

Dělnická strana sociální spravedlnosti je ráda za další fungující mezinárodní spolupráci na vrcholné úrovni. Věříme, že to pro nás bude znamenat další pozitivní přínos do budoucnosti. Nechceme se donekonečna zabývat minulými křivdami. Musíme se dívat dopředu. Chceme, aby naše děti měly před sebou budoucnost ve svobodném státě. Chceme Evropu silných a suverénních národních států.

Tiskové centrum DSSS

Foto: Jiří Petřivalský

Fakta o NPD

NPD

  • založena roku 1964
  • zastoupení na komunální i zemské úrovni
  • neúspěšný státní pokus o zákaz strany
  • od roku 1996 předseda Udo Voigt
  • web: http://www.npd.de

Fotogalerie - Riesa 2. dubna 2011


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie