DSSS podala stížnost inspekci policie kvůli shromáždění v Přerově

DSSS podala stížnost inspekci policie kvůli shromáždění v Přerově Inspekce Policie České republiky

plk. Mgr. Dušan Brunclík

PS 21/N

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

V Praze, dne 29. června 2011

Věc: Stížnost na nezákonný postup Policie ČR a plýtvání veřejných finančních prostředků

Vážený pane plukovníku,

obracím se na Vás jménem Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), v souvislosti s řádně nahlášeným shromážděním a pochodem naší strany v Přerově dne 25. 6. 2011.

Tato akce byla doprovázena bezpečnostními opatřeními, která lze srovnat snad jedině s vyhlášením stanného práva. Nasazení sedmi stovek policistů ze šesti krajů, psi, koně, vrtulníky. To vše doprovázelo akci řádně registrovaného politického subjektu.

Z našeho pohledu došlo jednáním Policie ČR k porušení platných zákonů České republiky. Závadné jednání spatřujeme zejména v ohraničení veřejného prostoru – náměstí Svobody – policejními páskami. Policisté bránili veřejnosti, tedy místním občanům, vstupu na náměstí pod podmínkou, že předloží občanský průkaz, nechají se nafilmovat a projdou osobní prohlídkou. Takové nechutnosti drtivou většinou lidí odradily od přímé účasti na náměstí.

Za další závažné pochybení v jednání Policie ČR považujeme zbytečné plýtvání veřejných finančních prostředků, když náklady na policejní manévry dosáhly odhadované výše jednoho milionu korun. Za situace těžké ekonomické krize jde o naprosto vyhozené peníze z kapes daňových poplatníků, což ostře kontrastuje s klidným průběhem celé akce DSSS.

Žádám Vás proto o prošetření všech opatření Policie ČR v návaznosti na výše uvedené body a prošetření jednání velitele opatření, u něhož je vážné podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

O zjištěných skutečnostech mě informujte v co nejkratším termínu. Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Bc. Tomáš Vandas, předseda DSSS

K tématu

Pochod v Přerově: lidé kritizují přehnaná opatření