DSSS podala stížnost vnitru na přípravu voleb v Opavě. Radnice tam nedodala její hlasovací lístky

Oznam25. května 2010 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) se dnes obrátila na Státní volební komisi se stížností kvůli maření přípravy a průběhu voleb v Opavě. Řada místních občanů obdržela neúplné volební obálky bez hlasovacího lísku DSSS. Její lídr Tomáš Vandas současně podal u Okresního státního zastupitelství v Opavě trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Na základě informací občanů, potvrzených podepsaným prohlášením, došlo v několika místech opavského správního okresu k tomu, že ve vydaných hlasovacích lístcích, které se dopravují do místa bydliště voličů, byl vypuštěn hlasovací lístek č. 24 Dělnická strana sociální spravedlnosti,“ píše se ve stížnosti Státní volební komisi, kterou řídí Ministerstvo vnitra ČR.

Volební lídr DSSS Tomáš Vandas v souvislosti s případem podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Distribucí hlasovacích lístků je ze zákona pověřena radnice.

„Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že takto vypuštěných hlasovacích lístků kandidující strany č. 24 bude mnohem více, přičemž je zřejmé, že cílem této akce distributora na okrese Opava je maření přípravy a průběhu voleb, jedná se o porušení § 351 zák. č. 40/2009 Sb., v platném znění, podávám na dosud neznámého pachatele trestní oznámení,“ uvedl pro opavské zastupitelství Vandas.

Za maření přípravy nebo průběhu voleb hrozí podle nového trestního zákona odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Podle Tomáše Vandase je za nedodání hlasovacích lístků DSSS do poštovních schránek odpovědný konkrétní úředník opavské radnice.

„Vidím v tom jednoznačný záměr opavské radnice. Vedoucí kanceláře tajemníka, jakýsi pan Vladimír Tancík, se na předvolebním mítinku DSSS v Opavě snažil zasahovat do projevů kvůli údajným nevhodným formulacím, kdy se hovořilo o cikánském etniku. Podle našich informací má právě tato osoba odpovědnost za distribuci hlasovacích lístků,“ dodal volební lídr DSSS Tomáš Vandas.

Právě dnešek je nejzazší termín, kdy by měli všichni oprávnění voliči nalézt v poštovní schránce hlasovací lístky. Úřady jsou povinny je doručit všem občanům, kteří v den voleb dovrší 18 let. Ti, kteří lístky případně nedostanou, je mohou získat přímo při volbách ve volebních místnostech.

Tiskové centrum DSSS


Výzva občanům!

Neobdrželi jste kompletní volební obálku s hlasovacím lístkem č. 24 Dělnická strana sociální spravedlnosti? Neprodleně kontaktujte náš stranický mail: info@dsss.cz