Oficiální pozvánka

Maj3_2

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) pořádá v sobotu 1. května v Praze
oslavu Svátku práce.

Místo konání: náměstí Jiřího z Poděbrad (Praha 3).

Začátek: od 10 hodin.

plakát PDF čb / plakát PDF barevný

KostelNa akci, která je již tradičním setkáním českých národovců, je naplánována hudební produkce a několik projevů, mezi nimi i zástupců zahraničních politických subjektů. S hlavním projevem vystoupí volební lídr DSSS Tomáš Vandas.

Po skončení projevové části shromáždění je naplánován prvomájový pochod po Vinohradské třídě do centra města (na Můstek). Akce je řádně nahlášena.

 

Pokyny pro účastníky shromáždění:

- účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů svolavatele a pořadatelů a zdržet se všeho,
co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění;

- osoby jakkoliv narušující shromáždění či odmítající uposlechnout pokyny pořadatele budou ve spolupráci s Policií ČR vyvedeny;

- před i v průběhu shromáždění je zakázána konzumace alkoholu. Osoby jevící známky požiti alkoholu nebudou na shromáždění vpuštěny;

- na shromáždění jsou povoleny pouze vlajky, transparenty a jiné symboly schválené pořadatelem. Účastníci, kteří si přinesou své propagační materiály, jsou povinni je nejprve předložit ke schválení pořadateli;

- žádáme účastníky shromáždění, aby zvolili vhodný oděv.

Tiskové centrum DSSS