DSSS požádala Policii ČR o ochranu shromáždění v Novém Bydžově

DSSS požádala Policii ČR...9. března 2011 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) požádala dopisem ze dne 8. března 2011 Policii České republiky o zabezpečení ochrany nahlášeného shromáždění, které se uskuteční v sobotu 12. března v Novém Bydžově.

Důvodem je obava z pokusu o narušení řádně nahlášeného shromáždění a následného pochodu členů a sympatizantů dělnické strany ze strany různých anarchistických a procikánských spolků, které se nehodlají smířit s aktivitami nespokojených občanů, požadujících obnovení pořádku a bezpečí v ulicích českých a moravských měst.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS

K tématu

Žádost o poskytnutí ochrany shromáždění dle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb.,o právu shromažďovacím (v PDF)