DSSS se obrátila na soud. Zajímá ji členství v KSČ u soudkyně z procesu s Vondrákem a spol.

DSSS se obrátila na soud...1. prosince 2010 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) se dnes obrátila se žádostí na Obvodní soud pro Prahu 1 kvůli prověření členství v KSČ u soudkyně Věry Bártové. Právě tato osoba stojí v čele soudního tribunálu v politickém procesu s pravicovými aktivisty kvůli vylepování samolepek. Obviněným hrozí mnohaleté vězení a dva z nich jsou již přes rok drženi ve vazbě. DSSS využila včerejšího verdiktu Ústavního soudu, který zrušil tabu u zjišťování komunistické minulosti soudců v ČR.

Přinášíme text žádosti v plném znění:

Obvodní soud pro Prahu 1
JUDr. Libor Vávra, předseda
Ovocný trh 587/14
110 00  Praha 1

Dne 1.12.2010

Věc: Žádost o informaci – členství v KSČ

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás se žádostí o sdělení informace, zda soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Věra Bártová byla v minulosti členkou Komunistické strany Československa (KSČ).

Tuto žádost Vám adresuji na základě rozhodnutí Ústavního soudu ČR (zn.: I ÚS 517/10) ze dne 30. listopadu 2010, který zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2010, č. j. 3 As 10/2009-77.

Věřím, že této žádosti bude vyhověno. Podotýkám, že zmíněná soudkyně Bártová reagovala při soudním jednání na dotaz aktivisty Jana Šinágla ohledně jejího členství v komunistické straně vyvedením jeho osoby z jednací síně. více

Děkuji za rychlou odpověď.

S pozdravem

Bc. Tomáš Vandas
předseda DSSS

K tématu

Lidé by mohli dostat právo vědět, zda soudci byli v KSČ
Za dodržování Ústavy už rok ve vězení - jako v 50. letech!