DSSS se prezentovala v Německu

20. května 2011 Letošní 1. máj se nesl ve znamení mezinárodní spolupráce nacionalistických stran v Evropě. Národní opozice se spojily, aby řekly své NE invazi cizinců, kteří zbytečně zabírají pracovní místa občanům našich zemí. Kromě Čech proběhly oslavy svátku práce s podobnou tématikou například v Rakousku, Maďarsku nebo v Německu.

A právě do Německa se v rámci prohlubující se spolupráce s NPD (Národně demokratická strana Německa) vydali i zástupci DSSS. Krátce po jedenácté jsme dorazili do města Heilbronn (ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko), kde se konala největší z několika demonstrací pořádaných NPD. Akce byla zahájena projevy zástupců nacionalistických stran ze Švýcarska, Švédska, Rakouska a samozřejmě také z Čech. Za DSSS zde vystoupil s projevem předseda rozhodčí a smírčí komise DSSS Jiří Petřivalský.

Poté následoval pochod městem, kterému s potleskem přihlížely stovky místních lidí. Na místě bylo prý přítomno až 5000 protidemonstrantů rekrutovaných převážně z řad turecké menšiny a levicových individuí pod vlivem návykových látek. Bylo smutné vidět, jak někteří z nich natolik nenávidí sami sebe, že se nestydí skandovat hesla jako "chcípni Německo".

Pochod NPD se však nenechal podobnými ubohostmi rozptylovat a v dobré náladě dorazil na náměstí, kde se svými projevy vystoupili představitelé NPD. Poté jsme se vrátili zpátky na nádraží, kde byla akce ukončena.

Akce na 1. máje byly dalším důkazem toho, že když nechybí dobrá vůle, je možné spolupracovat v rámci celé Evropy. Když se nebudeme zbytečně a bezpředmětně donekonečna zabývat detaily, ve kterých se můžeme rozcházet, ale zaměříme se na podstatné věci, které nás spojují, tak máme stále naději, slovy Jiřího Petřivalského, na "místo na slunci pro Evropu a budoucnost našich dětí".

Tiskové centrum DSSS