DSSS v Rotavě představí program proti nepřizpůsobivým

DSSS v Rotavě představí program proti nepřizpůsobivým25. ledna 2012 V Rotavě se už tuto sobotu 28. ledna, konkrétně v sále Slovanského Domu (ČSA 392), uskuteční beseda s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomášem Vandasem. Začátek besedy je naplánován na 14. hodinu a zúčastní se jí i další funkcionáři DSSS a karlovarské krajské organizace.

Hlavním tématem besedy bude oficiální představení nového programu dělnické strany: Strategie postupu proti nepřizpůsobivému stylu života. Tento program bude jedním z nosných pilířů kampaně DSSS pro volby do krajských zastupitelstev v regionech, které se potýkají s dlouhodobými problémy právě kvůli nepřizpůsobivým občanům.

Současně budou 28. ledna oficiálně spuštěny webové stránky, kde se bude moci širší veřejnost seznámit s naším receptem na problém, o kterém se často alibisticky tvrdí, že nemá řešení. DSSS ovšem řešení nabízí!

Všem stejným metrem

Tým odborníků zpracoval Strategii postupu proti nepřizpůsobivému stylu života během uplynulých měsíců, které na problémy soužití nepřizpůsobivých s majoritní společností bohužel nebyly vůbec chudé.

„V posledních dvaceti letech dosáhla ochrana menšin v České republice naprosto absurdních rozměrů, kdy jsou nepřizpůsobiví občané postaveni do role privilegované vrstvy, která může bezpracně žít na úkor společnosti, aniž by byla nucena respektovat základní normy společného soužití nebo vyvinout alespoň náznak úsilí o vlastní obživu. Všechny dosavadní vlády České republiky rostoucí potíže buď ignorovaly, nebo je „řešily“ drakonickým pronásledováním svých nejhlasitějších kritiků z řad nacionalistické opozice a zvyšováním sociálních dávek pro nepřizpůsobivé,“ uvádí se v komentáři ke Strategii DSSS.

Logickým důsledkem této politiky strkání hlavy do písku bylo podle autorů Strategie vypuknutí masových projevů občanské nespokojenosti v severních Čechách v letech 2008 a 2011. Na poslední z nich reagovala vláda kromě obvyklé represe, pomlouvačných kampaní a prázdného žvanění o tom, že v této problematice neexistují účinná řešení, také přijetím vlastní koncepce, která by podle jejích představ měla někdy ve vzdálené budoucnosti přinést zlepšení.

Jedná se však pouze o narychlo splácaný materiál, který je ve svém důsledku diskriminační vůči řádným občanům. Nebude znamenat zlepšení, ale za cenu obrovských nákladů přinese převážně negativní dopady. Ani další politické strany si s tímto problémem nevědí rady a nabízejí pouze špatná nebo neúčinná řešení.

„Proto jsme připravili vlastní alternativu, která na rozdíl od vládní koncepce prohlubování diskriminace řádných občanů měří každému člověku bez rozdílu stejným metrem výhradně podle jeho zásluh!“ dodává tým odborníků DSSS.

Jiří Štěpánek, místopředseda DSSS