DSSS žaluje úředníky kvůli zákazu předvolebního mítinku

Pap-00617. března 2010 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) odeslala dnes ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích žalobu na město Tábor. Důvodem je rozhodnutí táborské radnice zakázat předvolební mítink DSSS s volebním lídrem Tomášem Vandasem, který se má uskutečnit dne 17. dubna 2010.

Městský úřad Tábor své rozhodnutí z počátku března opírá mj. o argument, že DSSS je přímou nástupkyní rozpuštěné Dělnické strany, včetně jejích nejvyšších představitelů. Radnice se podle svých úředníků obává, že projevy kandidátů DSSS by mohly „propagovat extremismus“.

„Žalovaný svůj zákaz shromáždění odůvodňuje tak, že již dopředu jasnovidecky ví, jaký bude způsob, forma i obsah (!!!) projevů žalobce! Tato skutečnost je pro posouzení celého zákazu shromáždění naprosto klíčová,“ uvádí se v žalobě DSSS.

DSSS má za to, že bylo zasaženo do jejích základních lidských práv chráněných mezinárodními úmluvami.

„Je nepřípustné, aby rozhodnutí správního orgánu omezovalo základní práva a lidské svobody občanů, vyjádřené především v předpisech nejvyšší právní síly. Právo na pokojné shromažďování je jedním z nich a jako takové je formulováno v čl. 19 Listiny základních práv a svobod,“ brání se DSSS, zastoupená Jiřím Štěpánkem, před krajským soudem.

Celé znění žaloby si je možné přečíst ve formátu PDF

Martin Zbela, tiskové centrum DSSS