DSSS žaluje vládního úředníka, kterému běhá mráz po zádech z rumburských „nacistů“

DSSS žaluje vládního úředníka, kterému běhá mráz po zádech... 6. září 2011 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) se včera obrátila na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 s následujícím oznámením:

Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy podle § 357 trestního zákona.

Dne 31. srpna 2011 v 7:59 hod. vyšel na zpravodajském internetovém portálu idnes.cz na adrese http://zpravy.idnes.cz/simacek-v-ghettech-jsme-zaspali-v-90-letech-represe-problem-vyostri-10u-/domaci.aspx?c=A110831_004924_domaci_jj článek pod nadpisem „Šimáček: V ghettech jsme zaspali v 90. letech, represe problém vyostří.“

V uvedeném článku je na několika místech citován „šéf vládní Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček“, mimo jiné prohlašuje následující:

„Běhá mi mráz po zádech, když vidím Josefa Mašína, místního rumburského radikála, jak křičí na 600 lidí na náměstí: Pojďte na cikány. Pod ním stojí desítky nacistů z Dělnické strany sociální spravedlnosti a pomáhají uvádět lidi do varu. A výsledek? Desítky, možná stovky lidí pochodují městem, ničí majetek, napadají lidi - prvního Roma, který se jim připlete do cesty. Takhle to začínalo ve 30. letech," uvedl.“

Věta „Desítky, možná stovky lidí pochodují městem, ničí majetek, napadají lidi - prvního Roma, který se jim připlete do cesty.“ popisující aktuálně probíhající sérii shromáždění nespokojených občanů v oblasti šluknovského výběžku je jednoznačně nepravdivá, neboť na žádných shromážděních v tomto regionu k výše popisovaným událostem nedošlo. Jelikož DSSS v této oblasti nahlásila i další shromáždění, podobná tvrzení vládního úředníka nepochybně způsobují nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva, že na těchto shromážděních – či v souvislosti s nimi – mohou přijít k újmě na majetku či zdraví.

Došlo tedy k naplnění zákonného ustanovení „Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

Toto nebezpečí v kontextu zesiluje ještě pokračování citovaného odstavce, kdy paušální označení členů či příznivců legální a řádně registrované politické strany DSSS za „nacisty“ má jednoznačně pomlouvačný charakter – není ani patrné, jak a na základě čeho pan Šimáček poznal, kdo ze „600 lidí na náměstí“ je člen či příznivec DSSS nebo „nacista“.

Podle § 158, odst. 2 trestního řádu žádám do 30 dnů o informaci o učiněných opatřeních

Tomáš Vandas, předseda DSSS

Více k tématu:

Vandasova DSSS podala trestní oznámení na šéfa vládní agentury Šimáčka

Předseda DSSS Vandas podal trestní oznámení na Šimáčka