DSSS: Řešení pro Plzeňský kraj

Plzen-2 4. října 2012 Plzeňský kraj je regionem, který je průmyslovým koutem republiky, ale také zemědělskou pohraniční oblastí. Tak jako všude i obyvatelé Plzeňského kraje potýkají s nezaměstnaností, špatnou dopravní obslužností, nedostatečnou bezpečností v ulicích a arogancí vládců kraje. Průzkumy přisoudily DSSS – Stop nepřizpůsobivým! čtyři procenta voličských preferencí, což je číslo atakující hranici vstupu do krajského zastupitelstva. S čím jdou tedy plzeňští dělníci do volebního klání?

Jak již bylo napsáno, problémem kraje je mimo jiné jeho dopravní obslužnost. Investovat se musí především do železničních tratí, jako ekologické alternativy silniční dopravy. Citlivě poskytnout prostor soukromým dopravcům na regionálních tratí. Nesmíme však podlehnout klamné iluzi o samospasitelnosti soukromých dopravců. Dopravce musí být zkušený, provádět přepravu bezpečně, rychle a bezvadně. Celý tento proces výběru musí být naprosto transparentní a veřejně přístupný. Bez dokonalejší dopravní obslužnosti se nesníží nezaměstnanost v kraji. Mnohé autobusové či vlajkové spoje nejezdí do obcí tak, aby se obyvatelé dostali ráno včas do práce a po případné noční směně zpět domů. Mnohokrát musí občan odmítnout nabízenou práci, protože se nemůže dostat do práce a z práce. Nesmí se také zanedbat autobusová doprava, která musí spojit každou vesničku s průmyslovými centry kraje. Lidé by tak dávali přednost ekologičtější veřejné dopravě, před všudypřítomnou dopravou individuální.

Kraj nesmí plýtvat se svěřenými penězi. Je nemyslitelné, aby zcela platil či zaštiťoval akce, které neinicioval či zakládal. Jedním z těchto projektů je Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Je to bezesporu akce důležitá a potřebná. Kulturní zviditelnění a rozvoj kulturního života v krajském městě je pokračováním bohaté kulturní historie královského města Plzně. Jenže! Plzeňská radnice pod vedením Baxovy bandy raději staví megalomansky pochybnou stavbu plzeňské vozovny, než aby hledala prostředky na výstavbu kulturních zařízení. Stát nechal Plzeň na holičkách a vládní politici vzkázali plzeňským spolustraníkům, ať si hledají prostředky jinde. Kraj by měl samozřejmě tento projekt podporovat, ale neměl by rozhodně výrazným způsobem se angažovat v tomto městském projektu. Kraj má jiné prioritní problémy – nezaměstnanost, bezpečnost.

V otázce nezaměstnanosti musí kraj spolupracovat se státní správou, protože ta tvoří státní politiku zaměstnanosti. Kraj nesmí financovat projekty na zaměstnávání cizinců. Ani korunu na podporu integrace či zaměstnávání cizinců. Kraj je zde pro českého zaměstnance a živnostníka. Je nutné spoluvytvářet programy na zvýšení zaměstnanosti v pohraničních zemědělských okresech.

Bezpečnost v ulicích musí samozřejmě zajišťovat stát a obce, ale i kraj je důležitým hráčem na tomto poli. Zde musí působit na poli prevence a informovanosti. Kraj musí být nápomocen legislativně všem obcím, které se vyhláškami budou snažit bojovat s nepřizpůsobivými občany či hernami a zastavárnami. Spolu s bojem s nezaměstnaností bude bezpečnost v ulicích hlavních úkolem dělnických zastupitelů po celé volební období.

Bojem s korupcí se zaklínají všichni odprava doleva. I ti, co seděli ve vládě Mirka Topolánka či v současné Nečasově vládě korupce, s ní chtějí bojovat, tak jako lídr ODS Pospíšil. Naše řešení je jednoduché a rázné. Výběrová řízení na internetu, transparentní a veřejné. Každý krajský zastupitel za DSSS bude mít za povinnost, že když bude kontaktován lobbistou, úplatkářem či zlodějem, okamžitě to nahlásit na policii. Maximální spolupráce s policií a státním zastupitelstvím. Odhalenou korupci musí kraj řešit rázně a bezohledně. Korupce je rakovina a jedině železným koštětem se vymetou vši z krajského kožichu.

DSSS – Stop nepřizpůsobivým! jde do krajských voleb v Plzeňském kraji odhodlaně a s vůlí nekompromisně udělat pořádek na krajské úrovni, a s nesmlouvavou opoziční politikou, kdy budeme sice podporovat každý rozumný návrh ku prospěchu obyvatel, ale nedáme krajské vládní klice vydechnout a budeme sledovat každý její krok. Ani korunu pro nepřizpůsobivé. Hlavní slovo musí mít občané, kteří dodržují zákony, platí daně a neparazitují na slušné většině. Kraji nebudou v tomto ohledu diktovat neziskovky či zmatení demoliberálové.

K tomu potřebujeme hlasy všech, komu není lhostejný kraj, ve kterém žije. Našimi vidlemi na vyčistění krajského chléva budou volby 12. a 13 října, kdy národní a sociální opozice vstoupí do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS a kandidát na hejtmana Plzeňského kraje