Důvěra, která zavazuje

Dsc_000322. listopadu 2010 Na IV. sjezdu v Praze si delegáti zvolili nové vedení dělnické strany, které bude v nadcházejících dvou letech řídit činnost a program strany.

Obdržel jsem od delegátů mandát k výkonu funkce předsedy, a to mandát velmi silný. Chci všem poděkovat za vyslovení důvěry, která je pro mě nejen potěšující, ale současně velkým závazkem. Chci všechny naše členy a sympatizanty ujistit, že udělám maximum pro to, abychom neustrnuli, aby došlo k rozšíření stranické struktury, k daleko výraznější profesionalizaci strany a k celkovému zkvalitnění stranické práce.

Čeká nás nelehké období. Režim se rozhodl netolerovat opoziční názory a politickými procesy se nás snaží zastrašit. I proto mě těší a je pro mne velkou ctí, že mohu být v čele jediné národně orientované politické strany v naší zemi. Strany, která se pro vládnoucí liberalisty stala natolik hrozbou, že její předchůdkyni museli soudně rozpustit. Zároveň však vím, že bez usilovné práce celého vedení strany, bez všech funkcionářů na krajské a místní úrovni, nic nezmohu. I proto je důležité fungovat jako jeden životaschopný organismus.

Ještě jednou všem děkuji za podporu a obdržené gratulace. Vážím si toho.

Váš

Tomáš Vandas