Evropa podle EU? Bankroty, mešity a poslušné stádo, varoval Vandas v Jihlavě

Evropa podle EU? Bankroty, mešity a poslušné stádo, varoval Vandas v Jihlavě19. února 2012 Na sobotním shromáždění Dělnické mládeže (DM) v Jihlavě pod názvem „Kosovo je Srbsko!“ vystoupil i předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas. Jeho projev přinášíme v plném znění:

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych vás na dnešním setkání pozdravil jménem dělnické strany. To je tady ale dnes bezpečno, lidé se nemusejí obávat o svůj majetek, když náhodou nějaký nepřizpůsobivý utiskovaný občan projeví chuť někoho zmlátit a okrást, samozřejmě pod vlivem hrozného rasismu, ale je škoda, že takto nechrání policie občany každý den.

Téma dnešního shromáždění – Na podporu Srbska – může být pro mnohé naše občany poněkud vzdálené naší společnosti, ale není tomu tak.

Havel a spol. černou skvrnou na vztazích mezi Srby a ČR 

Na úvod se musím trochu vrátit do historie. Už počátkem roku 1999 jsem ve svém článku v tehdejším týdeníku Republika varoval před tím, že všechny akce albánských teroristů z tehdejší tzv. Kosovské osvobozenecké armády jsou plánovány s cílem vyprovokovat zásah NATO s následnou intervencí a obsazením Kosova vojsky Aliance. Cíl byl zřejmý. Chtěli dosáhnout toho, aby Jugoslávie byla ještě více rozdrobena a rozčleněna, když se jim původní Jugoslávii podařilo rozbít.

Netrvalo dlouho a tato moje předpověď se vyplnila. Zločinecké bombardování Jugoslávie začalo 24. března 1999 a Česká republika byla bohužel do tohoto konfliktu vtažena jako čerstvý člen Severoatlantické aliance. Podpora tzv. humanitárního bombardování od tehdejší politické elity v čele s již zesnulým prezidentem Havlem je dodnes černou skvrnou na vzájemných vztazích mezi Srby a Českou republikou, a také pošlapání slovanské sounáležitosti.

Tehdy, v roce 1999 jsem byl také ve skupině českých dobrovolníků, nacionalistů, kteří kontaktovali jugoslávské velvyslanectví, aby tak vyjádřili podporu této zemi a nabídli angažování ve formě živých štítů. Nutno říci, že tehdejší pan velvyslanec byl takovou nabídkou a podporou potěšen.

Jak to vše nakonec dopadlo, to víme. Kosovo bylo od června 1999 spravováno OSN, což byla evidentní příprava pro definitivní odtržení od Srbska. A to se také stalo 17. února 2008, kdy kosovský parlament jednostranně vyhlásil samostatnost. A již v květnu 2008 uznala Česká republika tento akt, který byl závažným porušením mezinárodního práva, za platný. Doposud Kosovo uznalo přes osmdesát států, naproti tomu mnoho ostatních, jako je např. Rusko, Španělsko či Řecko, to odmítá.

Evropa podle EU? Bankroty, mešity a poslušné stádo, varoval Vandas v JihlavěKosovský případ ukázal v plné nahotě neschopnost světových organizací v čele s OSN a Radou bezpečnosti, ukázal na pošlapání mezinárodních úmluv, pokud jde o mocenské záměry Washingtonu. A je smutné, že náš stát se prostřednictvím vládnoucí zkorumpované elity na takových aktivitách podílí jako sluha a vazal.

Jsem velmi rád, že Dělnická mládež, jako juniorka Dělnické strany sociální spravedlnosti, prokazuje aktivismus a smysl pro spravedlnost a vzájemnou sounáležitost s bratrským srbským národem. Právě v této složité době totiž není možné nevnímat současnost evropského kontinentu. Té Evropy, která se stala kolébkou civilizace a pokroku, Evropy, která byla vždy úspěšná díky své různorodosti a soutěživosti samostatných států.

Dnešní snaha o federalizaci Evropy, o vymazání samostatných států z její mapy a zavedení dominance Evropské komise na úkor národních vlád je pro nás, vlastence, nepřijatelná. Vidíme velmi dobře, kam se ubírá starý kontinent pod nadvládou Bruselu. Krachuje projekt jednotné evropské měny, zvyšuje se zadlužení států, z nichž některé jsou na pokraji bankrotu. Politici EU sice neustále hovoří o růžové budoucnosti jednotné Evropy, nicméně ta spíše připomíná dodýchávající organismus, zatěžovaný zákeřnými cizopasníky.

Evropa se stala cílem ekonomických azylantů. Mění se tvář Evropy z křesťanské na arabskou. Stavějí se mešity, upravují zákony dle přání přistěhovalců a zanedlouho přijde doba, kdy nám budou bourat kostely a zavádět muslimská nařízení. Možná to zní nadneseně, ale opravdu je to možné, pokud vše půjde podle plánů strůjců nového světového řadu. Podle jejich vize totiž mají padnout národní vlády a státy, padnout hranice. Vytvořit takové poslušné stádo, které bude ovládáno z jednoho centra.

Abychom této šílené vizi zabránili, je nutná spolupráce všech evropských nacionalistů. Tedy lidí, kteří nechtějí být novodobými otroky, ale chtějí sami určovat a řídit svůj život. Jsem proto rád, že čeští nacionalisté patří k těm politickým formacím, které upřednostňují boj za záchranu Evropy a snaží se spolupracovat s podobně orientovanými stranami napříč Evropou. Pokud se nám totiž podaří zachránit Evropu, je velká naděje i na záchranu naší země.

Politické procesy jsou zpátky

Nedá mi to, abych i při této příležitosti vyjádřil znepokojení nad vnitropolitickým vývojem v naší zemi, nad totalitními praktikami současného režimu. Jsme svědky šikanování všech, kteří se otevřeně postaví zlovůli dnešní vládnoucí elity. Dochází k politickým procesům, kdy jsou lidé trestáni nejen za projevy, což je i můj případ a mých spolustraníků, ale za nošení čepic, šál, triček a nejnověji také třeba za pořádání dětského dne či Mikulášské besídky. A třešničkou na dortu je odsouzení řidiče autobusu z Olomouce, který čmáral na plakáty politiků a označoval je za lháře, zloděje a podvodníky. A režim se brání zuby nehty. Politické procesy jsou zde opět, tentokrát v tzv. demokratickém hávu.

Jsem velmi rád, že mládež, ta zdravá, nacionalistická mládež nemlčí. Že dokáže podpořit nejen srbské přátele, ale také dokáže organizovat různé akce proti bezpráví a proti gaunerům v čele našeho státu. Já jsem přesvědčen, že dnes není jiné cesty, než jít nekompromisně za svým cílem, jímž musí být odstranění současného zkorumpovaného režimu a jeho nahrazení národním a sociálním systémem, který bude zárukou plné suverenity naší země.

Na podzim nás čekají volby do krajských zastupitelstev. Bude to v poločase vládního období a já doufám, že mnohým našim občanům se do té doby otevřou oči natolik, aby si uvědomili, že volit stále stejnou sebranku podvodníků a korupčníků není řešení. Řešením je volit opozici, ale skutečnou, ne tu zkorumpovanou v podobě socialistů a komunistů. Opozici, která je v očích režimu nepohodlná a všichni víme proč. Pro svoji nekompromisnost, pravdivost a stálost názorů. A já věřím, že mládež bude v naší předvolební kampani oporou a silným želízkem v ohni.

Chci vám všem na závěr poděkovat, že jste i přes nepřízeň počasí dali veřejně najevo svůj postoj k našemu bratrskému srbskému lidu a budu se s vámi těšit někdy opět na viděnou.

Děkuji za pozornost.

K tématu

K pochodu DM v Jihlavě