Evropská stabilizační past

Esm 6. června 2012 Poslanecká sněmovna schválila zapojení České republiky do Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), což je jakýsi záchranný fond pro krachující členské státy unie. Ačkoliv představitelé vládní elity tvrdí, že naší republice tím nevznikají žádné finanční závazky, opak je pravdou.

Předně je nutné zdůraznit, že ESM je dalším krokem k tzv. fiskální unii, řízené společnými rozpočtovými pravidly, což bude mít za následek omezení pravomoci národních států v tak důležité oblasti, jakou je tvorba rozpočtů. Omezení ekonomické suverenity tak dostává další rozměr, který jsme si doposud nedovedli představit.

Skutečnou pastí pro národní státy je ESM zejména v tom, že naše republika de facto podepsala bianco šek, jehož výši budou určovat představitelé Evropské komise. Bude tedy záležet jen na jejich libovůli, jakou částku bude Česká republika ze svých zdrojů pouštět do Bruselu. Představa to není nijak růžová, a pro nás, nacionalisty, rozhodně nepřijatelná. V této souvislosti jsou peníze, které k nám naopak putují z unijních fondů na různé programy, spíše drobnou pozorností, která má zacpat ústa kritikům evropské federalizace.

Evropa se nyní ocitá na křižovatce a strůjci Nového světového řádu chtějí upevnit své pozice, dokud to ještě jde. ESM je jen další nástroj v jejich plánech a takto to musíme vnímat.  

Tomáš Vandas

K tématu:

DSSS považuje schválení ESM za vlastizradu