FOTOREPORT z Národní třídy: Naše země potřebuje revoluci, zkorumpovaní politici půjdou k lopatě

FOTOREPORT z Národní třídy...17. listopadu 2011 Několik stovek občanů si dnes odpoledne vyslechlo projev předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáše Vandase na Jungmannově náměstí v centru Prahy. „Je potřeba zmrazit účty všem současným politikům. Udělat prověrku jejich závratně nabytého majetku. Jakoukoliv nejasnost budou vysvětlovat před soudem,“ řekl v emotivním projevu lídr strany. Po jeho slovech následovaly projevy dalších řečníků, např. aktivisty Jana Šinágla nebo předsedy sdružení otců K213 Jiřího Fialy. Po skončení shromáždění následoval pochod Národní třídou k pražskému nábřeží. Průvod se neobešel bez silné policejní asistence, tak příznačné pro tento pseudodemokratický režim.

Projev Tomáše Vandase k 17. listopadu přinášíme v plném znění.

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych vás pozdravil jménem Dělnické strany sociální spravedlnosti na setkání národních sil v České republice, jehož hlavním tématem je upozornit na politické procesy v současné době, ale také na tristní stav tzv. české demokracie, ve které žijeme.

Dnes je tomu již dvacet dva let, co události tzv. sametové revoluce odstartovaly pád komunistického režimu. Pamatuji si velmi dobře to tehdejší nadšení z nabyté svobody, kdy lidé v euforii věřili v začátek něčeho nového, v začátek budování demokratické společnosti, v níž už nebude nikdo postihován za své názory, myšlenky a projevy.

Takové nadšení však vydrželo je několik let, než bylo vystřídáno trpkým poznáním, že bývalí komunisté a nomenklaturní kádry bez skrupulí převlékli kabáty a v nové době se etablovali do podoby podnikatelů, využívajíc svých dlouholetých kontaktů a známostí. Nemůžeme také pominout fakt, že bezproblémový přechod do nových pořádků a beztrestnost za páchání zločinů umožnil těmto lidem zejména Václav Havel, tehdy tvář sametového převratu, který se okamžitě skamarádil s takovými lidmi, jako byl komunistický premiér Čalfa či generál Vacek.

Kapitalismus nikdy lidskou tvář neměl

FOTOREPORT z Národní třídy...Jaká je tedy ta nová česká demokracie? Celé polistopadové období můžeme charakterizovat jako úpadek tradičních hodnot a morálky, kdy jeho průvodními jevy bylo zejména rozkradení státního majetku formou tzv. privatizace, kdy obrovský majetek nás všech skončil v rukou různých pochybných existencí, dále korupce, kriminalita, příliv imigrantů a zpolitizování justice vůči politickým oponentům.

Jsme konfrontováni s každodenní realitou pozdního kapitalismu. Vše kolem nás se točí kolem peněz, které paradoxně nejsou. Přitom jsou lidé doslova verbováni různými podvodníky do nesmyslných a rizikových půjček, aby se následně dostali do ještě větších problémů. S tichou podporou politiků.

Stát se stal rejdištěm zlodějů a gaunerů, kteří po miliardách odklání státní peníze do svých kapes. A když pak logicky nejsou peníze na základní služby a fungování státu, pod rouškou “reforem” se z občanů vyždímají jejich poslední peníze, určené na základní lidské potřeby.

Kapitalismus po roce 1989 nikdy lidskou tvář neměl a mít nebude. Je to vůbec ještě kapitalismus? Není to jen zločinné spiknutí zlodějů s mafiánskými praktikami?

Dělnická strana není stranou sociální spravedlnosti jen svým názvem. Chceme sociálně spravedlivou společnost, kde budou mít všichni stejná práva a možnosti. Kde záhadně nabytý miliardový majetek nebude automatickou vstupenkou do vysoké politiky.

Je potřeba zmrazit účty všem současným politiků. Udělat prověrku jejich závratně nabytého majetku. Jakoukoliv nejasnost budou vysvětlovat před soudem. Nejlépe v přímém televizním přenosu, jako tomu bylo se žháři z Vítkova.

Další téma - tresty za rozkrádání veřejných financí. V dnešní době, pokud se náhodou podaří dovést nějakou kauzu k soudu, zpravidla to skončí symbolickou podmínkou nebo velmi mírným trestem. Tohle ovšem musí skončit. Jsme pro zavedení výjimečných trestů pro všechny polistopadové zloděje! Žádné fešácké kriminály, ale potrestaní půjdou na dlouhou dobu k lopatě, aby konečně poznali, co je tvrdá práce. Jejich nakradený majetek samozřejmě propadne lidu. Půjde na obnovu českého průmyslu a zemědělství.

Jeden zločinný Systém byl nahrazen stejně zločinným a mnohdy ještě zákeřnějším. Je dobré si připomenout, a možná to už mnozí zapomněli, že komunisté před rokem 89 nevládli sami. Nebyla to vláda jen jedné strany, tak jak se dnes stále prezentuje. Komunisté vládli čtyřicet let společně s Československou stranou socialistickou, jejímž dlouholetým členem a funkcionářem byl jakýsi pan Jiří Paroubek, který se dnes prohlašuje za národního socialistu, s Československou stranou lidovou, jejímž členem a funkcionářem byl jakýsi pan Miroslav Kalousek, který nám dnes káže, jakými máme být uvědomělými hospodáři a utahovat si opasky, abychom opět zaplatili jejich zlodějny.

Současný režim, plný bývalých komunistů, nezaostává pozadu ani v politických procesech. Samozřejmě, že už nejsou vynášeny tresty smrti, ale justice slouží jako nástroj vůči opozičním představitelům. Myslím však skutečně opozičním, nikoliv papírovým, tedy těm, kteří sedí v Poslanecké sněmovně a bratříčkují se s vládou, když jim jde společně o koryta.

Režim má plná ústa demokracie, ale nedovolí tolerovat jakékoliv opoziční názory. Ty jsou okamžitě nálepkovány jako extremistické a politicky nekorektní. A tak zatímco vrazi a pedofilové jsou vesele stíháni na svobodě, odsuzováni jsou lidé, kteří třeba vylepovali samolepky nebo drželi transparent, jsou stíháni členové naší strany jen proto, že drželi vlajku s logem DS nebo měli čepici s ozubeným kolem. Naprosto neuvěřitelné věci, které ale jen dokazují zoufalost současného zkorumpovaného režimu, který si myslí, že zde bude navěky.

Dokonce také soudně rozpustili naší první dělnickou stranu, v naivní představě, že budou zachráněni. Dnes už jistě vědí, jak hluboce se mýlili.

Ukazuje se, že dnešní Systém je stejně křehký, jako je každý režim, jenž se zajistil pouze po hmotné stránce. To byl např. komunismus v době normalizace po roce 1968. Chléb a hry - nic více. Ideály vystřídala kariéra. Skutečné názory lidí neodpovídaly názorům údajně “jejich” vládnoucího Systému. To se v plné nahotě ukázalo zvláště v 80. letech, kdy si ze soudruhů u moci již kdekdo utahoval. Současní vládci jsou na tom podobně jako kdysi soudruzi – žijí naprosto odtrženi od reality a myslí si, že je národ spokojený a šťastný.

Změna režimu je nevyhnutelná

FOTOREPORT z Národní třídy...Dnes jsme dospěli do takového stádia demokracie, že režim posílá na nespokojené občany těžkooděnce, jako tomu bylo nedávno na severu Čech. Události tam dostaly zcela opačný rozměr, než odpovídá skutečné realitě. Místo řešení neúnosné kriminality nepřizpůsobivých je oficiálními médii a vládou ČR opět propírán umělý “problém extremismu”. Místo hledání skutečných viníků problémů, což jsou všechny vlády po roce 1989 a jejich benevolentní přístup k cikánské menšině, jsou dehonestováni slušní občané, kteří se rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas veřejně. Tento panický strach zkorumpovaného režimu pramení z demonstrací, které svolávají sami místní. Toho oni se bojí, a tak chtějí ty malé plamínky uhasit v samém zárodku.

Lze se však nespokojenosti lidí divit? Budeme i nadále trpět a nečinně přihlížet zvýhodňování občanů na základě barvy pleti? Proč režim přistupuje ke každému jiným metrem? Co je tak rasistického na požadavku, aby zákony této země platily pro všechny občany bez rozdílu barvy pleti? Já vždy každému říkám, že je nám jedno, kdo jaký je, ale není mi jedno, když jeden zákony dodržovat musí a druhý ne, když jeden nemá nikde zastání, protože je slušný, a další neomaleně vykřikuje o rasismu.

V této době je také velké nebezpečí, že opět bude chtít nespokojenosti lidí někdo zneužít, jako tomu bylo v roce 1989. Zajisté jste zaznamenali aktivitu jakéhosi miliardáře z povolání pana Andreje Babiše. Už podle jména poznáte, že je to Čech jako poleno. Tato osoba je dnes prorežimními sdělovacími prostředky prezentována div ne jako spasitel, kritizující poměry v zemi. Jeho miliardové jmění mu otevírá redakce všech novin, včetně diskusních pořadů veřejnoprávní televize. Zdá se vám to v pořádku?

Člověk nemusí být příliš chytrý na to, aby velmi rychle pochopil, že chlubit se miliardovým jměním v zadlužené a hospodářsky vyrabované zemi může jedině obyčejný zloděj. A vůbec nezáleží na tom, jestli své kšefty prováděl “legálně” díky pokřiveným zákonům, nebo přímo na černo. Být miliardářem v zemi milionů dlužníků není normální. Něco zásadního zde není v pořádku. Jestli má někdo iluze o poctivosti bývalého estétka Babiše, je to ještě větší hlupák než volič Věcí veřejných pana Bárty.

Budeme v klidu u televize komentovat stále více se rozmáhající korupci a prolínání organizovaného zločinu do nejvyšších pater politiky a státní správy? A nebo chceme očistu našeho státu a obnovení skutečných základních práv a svobod pro občany a nastolení opravdu demokratické společnosti? Není už toho ze strany vládních gaunerů dost?

Jsem toho názoru, že trpělivost má své meze a že je potřeba jednat! Proto říkám otevřeně: Tento režim je už tak zkorumpovaný a zdiskreditovaný, že musí být nekompromisně odstraněn a jeho exponenti postaveni před spravedlivý lidový soud!

Aby mě však někdo opět nepodsouval, že vyzývám k ozbrojenému převratu, dodávám, že se tak musí stát standardní cestou, která bude záviset na většinové vůli národa.

Je potřeba nastolit stát národní a sociální, stát, z něhož si lumpové a podvodníci nebudou dělat dojnou krávu. Zemi, kde budou jasná pravidla, které musí každý dodržovat. A pokud ne, ponese z toho nekompromisní důsledky, nikoliv tolerantní a omluvné pohledy. Chceme stát, kde nebudou zisky plynout do kapes nadnárodních korporací, ale budou investovány do všech důležitých oblastí našeho života a k rozvoji celé společnosti.

Češi, Moravané a Slezané by měli chtít stát, za který se nebudou stydět. A pokud tu s námi chce někdo žít, musí respektovat naše pravidla. Nikoliv naopak. Tato země patří nám a nedopusťme, aby nám ji definitivně ukradli a my zůstali mlčící většinou. To by nám naše děti neodpustily.

Evropa stojí na rozcestí

FOTOREPORT z Národní třídy...Dnes, kdy slavíme státní svátek a vzpomínáme na svoji historii není možné nevnímat současnost evropského kontinentu. Té Evropy, která se stala kolébkou civilizace a pokroku, Evropy, která byla vždy úspěšná díky své různorodosti a soutěživosti samostatných států.

Dnešní snaha o federalizaci Evropy, o vymazání samostatných států z její mapy a zavedení dominance Evropské komise na úkor národních vlád je pro nás, vlastence, nepřijatelná. Vidíme velmi dobře, kam se ubírá starý kontinent pod nadvládou Bruselu. Krachuje projekt jednotné evropské měny, zvyšuje se zadlužení států, z nichž některé jsou na pokraji bankrotu. Politici EU sice neustále hovoří o růžové budoucnosti jednotné Evropy, nicméně ta spíše připomíná dodýchávající organismus, zatěžovaný zákeřnými cizopasníky.

Evropa se stala cílem ekonomických azylantů. Mění se tvář Evropy z křesťanské na arabskou. Stavějí se mešity, upravují zákony dle přání přistěhovalců a zanedlouho přijde doba, kdy nám budou bourat kostely a zavádět muslimská nařízení. Možná to zní nadneseně, ale opravdu je to možné, pokud vše půjde podle plánů strůjců nového světového řadu. Podle jejich vize totiž mají padnout národní vlády a státy, padnout hranice. Vytvořit takové poslušné stádo, které bude ovládáno z jednoho centra.

Abychom této šílené vizi zabránili, je nutná spolupráce všech evropských nacionalistů. Tedy lidí, kteří nechtějí být novodobými otroky, ale chtějí sami určovat a řídit svůj život. Jsem proto rád, že dělnická strana patří k těm politickým formacím, které upřednostňují boj za záchranu Evropy a snaží se spolupracovat s podobně orientovaným stranami napříč Evropou. Pokud se nám totiž podaří zachránit Evropu, je velká naděje i na záchranu naší země.

Bude to perný boj!

FOTOREPORT z Národní třídy...V příštím roce nás čekají volby do krajských zastupitelstev. Řekl bych, že lidé mají dnes na výběr ze dvou možností. Buď volit stávající parlamentní sebranku bez rozdílu barvy dresu, které jde pouze o to, za každou cenu se udržet u koryta. A když jim půjde o pozice a funkce, uzavřou klidně koalici každý s každým. A nebo volit opozici. Ale tu skutečnou, radikální, nekompromisní, která si nikdy neušpinila ruce spoluprací a domlouváním s vládními tuneláři. A takovou opozicí dělnická strana je, což už dokazuje několik let.

Velmi často se dnes hovoří o potřebě změny, výměně garnitury, výměně politiků. My jsme takto mluvili už v roce 2003 při založení dělnické strany, kdy jsme se přímo vyhranili proti stávajícímu politickému spektru. Otevřeně jsme řekli, že už není rozdílu mezi pravicí a levicí. Téměř okamžitě jsme dostali nálepku extremistů.

Ale proč to zde připomínám. Každý nový den v této tragické zemi mě přesvědčuje o nutnosti revolučních změn. Tyto změny musí vyjít zdola, nikoliv shora - prostřednictvím pánů Babiše či jiných estébáků, modifikovaných na miliardáře.

Tu velkou radikální a tolik potřebnou změnu musí provést sami lidé v ulicích! A rozhodně to nebude procházka růžovým sadem. Stačí se jen podívat do historie. Všechny důležité mezníky v dějinách se neobešly bez osobní angažovanosti a obětavosti poctivých lidí. Dopředu říkám, že to bude perný boj! Jako každá skutečná, nesametová revoluce.

Je to tedy jen na nás, na občanech, jakou cestou se nakonec vydáme. Zda cestou svobody, demokracie a spravedlnosti, nebo zda budeme i nadále s ohnutými hřbety tolerovat současnou zločinnou vládu.

Jsem přesvědčen, že ta volba by měla být jasná. Tato země je jen pro slušné lidi! Ne pro parazity a gaunery! Zvítězíme a konečně tady uděláme pořádek! Díky za pozornost!

Tiskové centrum DSSS

Připravujeme další fotografie a videozáznamy