FOTOREPORT: Soudní jednání s funkcionáři DSSS

Soudní jednání s funkcionáři DSSS 11. května 2011 V úterý 10. května se v Brně uskutečnilo další pokračování soudní frašky s funkcionáři Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Výsledek dopadl podle veškerých očekávání a soudkyně brněnského městského soudu Šárka „zdravý selský rozum“ Schinzelová potvrdila svůj v loňském roce vynesený rozsudek, který byl následně zrušen soudem krajským.

Soudní líčení bylo zahájeno krátce po půl desáté dopoledne a tentokrát se jej nezúčastnil státní zástupce Jan Latta. Místo něj bojoval na soudní půdě za potlačení svobody slova jeho kolega, jehož jméno bohužel neznáme. Tato výměna ovšem nepřinesla žádnou změnu a jednání v trestní věci „Demonstrace Dělnické strany v Brně dne 1. 5. 2009“ pokračovalo ve stejném duchu jako její loňské zahájení.

Na úvod bylo soudkyní Schinzelovou zakázáno pořizovat z průběhu soudního líčení obrazové záznamy a komedie byla zahájena. Důvod zákazu obrazových záznamů je nám neznámý, pravděpodobně ale k němu došlo proto, že pan státní zástupce nebyl evidentně ve své kůži a během výslechu obžalovaných i „soudního znalce“ Michala Mazela, který hájil svůj zcela „nezávislý“ posudek, zavíral oči a pravděpodobně usínal. Je ale samozřejmě také možné, že jej dráždilo ostré denní světlo, které otevřenými okny pronikalo do soudní síně. Vše se však pravděpodobně vyjasnilo později, když pan zástupce nevydržel a požádal o přerušení jednání s tím, že už opravdu musí…

Soudní jednání s funkcionáři DSSS Je ovšem také možné, že se paní soudkyně obávala toho, že její tvář bude zveřejněna sdělovacími prostředky a celý národ tak pozná osobu nerespektující Listinu základních práv a svobod, podle níž je svoboda projevu zaručena a cenzura je nepřípustná! Pro informaci podotýkáme, že zmíněná Listina, jako součást Ústavy České republiky, je nadřazena účelově stvořeným zákonům, jejichž cílem je potlačit svobodu myšlení, projevů a názorů.

Výslech „znalce“ Michala Mazela nepřinesl nic objevného a on houževnatě bránil svůj pamflet, vydávaný za znalecký posudek. Jediným překvapením celého jednání se tak stalo posouzení projevu místopředsedy DSSS Petra Kotába, kde byl podle pana Mazela závadný výrok parafrázující píseň Michaela Kocába: „Romům, těm je v Čechách hej, Češi jim všechno zaplatěj,“ pokračující slovy: „…předčasná cikánská oslava Svátku práce byla završena házením železných tyčí a pivních půllitrů do davu shromážděných občanů.“

Místopředseda DSSS na místě prokázal, že jeho výroky odkazovaly na skutečné události, což ovšem soudkyni Schinzelovou nijak nevyvedlo z míry a jako závadný označila další jeho výrok z předloňského prvomájového shromáždění, ve kterém řekl: „Kupodivu to byly vesměs osoby, kterým význam slova práce mnoho neříká, a domnívají se, že se jedná o nějaký výraz ze sci-fi literatury. V tento den se ale mnoho těchto osob, pravděpodobně častých návštěvníků solária, sjelo do Krupky a sebou dovezli mnoho pracovních nástrojů, jako například krumpáče, kladiva, násady od lopat…“

Protizákonnou byla podle ní především část zmiňující se o častých návštěvnících solária, přesto, že ani „znalec“ Mazel tento výrok ve svém „posudku“ závadným neshledal. Inu, když je politická objednávka a chuť odsoudit, hodí se každá záminka.

Soudní jednání s funkcionáři DSSS Samostatnou kapitolou byl výslech pana Mazela obhájci obžalovaných. Téměř pokaždé, když z jejich úst zazněl dotaz, na kterou by musel odpovědět ve prospěch některého z obviněných, byla otázka paní soudkyní zamítnuta jako nepřípustná. Celá fraška byla dovršena tím, že jej nakonec sama doslova dirigovala slovy: „Na toto neodpovídejte“ nebo naopak: „Na tuto otázku odpovědět můžete.“

Zajímavou vložkou celého jednání bylo předčítání vtipů o cikánech z časopisu Trnky brnky ústy soudkyně Schinzelové, který jako doplňující důkaz předložil jeden z obhájců obžalovaných. Se špatnou se však potázal každý, kdo se některému z předčítaných vtipů či jiným výrokům paní soudkyně tiše zasmál, nebo jen kroucením hlavou nesouhlasil s jejími slovy pronesenými v průběhu jednání. Každý takový byl okamžitě justiční stráží vyveden ze soudní síně, která tak měla v tento den opravdu hodně práce. Došlo dokonce i k pokárání staršího, špatně slyšícího muže, který si podepřel rukou hlavu a snažil se tak zachytit její slova.

Vrcholným zakončením celého představení bylo odůvodnění rozsudku, jímž byli všichni obžalovaní uznáni vinnými. Soudkyně Schinzelová se ani v nejmenším nenamáhala reagovat na nově předložené důkazy a skutečnosti, a přečetla naprosto totožný text jako při loňském jednání. Naprosto jí nevadilo, že byly předloženy a řečeny nové skutečnosti. A tak se všichni přítomní, i občané sledující kauzu prostřednictvím médií, dozvěděli, že se obžalovaní a znovu odsouzení představitelé DSSS hájili slovy, které včera v soudní síni brněnského městského soudu vůbec nezazněly. Demokracie a právo na spravedlivý soudní proces tak dostaly opět pořádně nafackováno.

Naprosto pravdivou větou pak okomentoval včerejší události u brněnského soudu server Novinky.cz, který napsal: „Pokud by do jednací síně Městského soudu byl přizván flašinetář místo všech zúčastněných, vůbec nic by se nestalo.“ Je však nutné podotknout, že flašinet nejvíce připomínala paní soudkyně Schinzelová, která bez ohledu na veškeré předložené důkazy svědčící ve prospěch obžalovaných zahrála stejnou písničku jako v loňském roce a bez jakékoli změny odrecitovala své dřívější výroky a závěry. Více informací, fotografií a videozáznamů pořízených během včerejšího divadelního představení v Brně přineseme v následujících dnech.

Zdroj: DSSS Sever

Foto: Jindřich Kurdiovský

Fotogalerie


 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie