Internetové adresy DSSS

CENTRÁLNÍ

Oficiální stránky DSSS: www.dsss.cz
Stránky Tomáše Vandase: www.tomasvandas.cz
Dělnické listy: www.delnickelisty.cz
Dělnická mládež: www.delnickamladez.cz

REGIONÁLNÍ

DSSS Moravskoslezský kraj: www.mskraj.wordpress.com
DSSS Ústecký kraj: www.sever.dsss.cz
DSSS Liberecký kraj: www.liberecko.dsss.cz
DSSS Praha: www.dsss-praha.cz
DSSS Jihomoravský kraj: www.jmk.dsss.cz

FACEBOOK

Facebook DSSS
Facebook Dělnických listů
Facebook Dělnické mládeže

TWITTER

www.twitter.com/DSSScz