Jak pomoci naši vládě v úsporách – vážně nevážně

19. září 2010 Naše nová vláda je v obtížné situaci. Snaží se ušetřit, kde se dá. V dobré víře vládě nabízíme několik možných řešení.

Zrušte ministerstvo vnitra, policii, městské strážníky a armádu. Jsou to složky, které enormně zatěžují státní rozpočet a pokud je občané občas potřebují, jsou stejně nedosažitelné a stát si je vydržuje jenom proto, aby v případě nepokojů a demonstrací zasáhly proti nám.

Po zrušení těchto složek by si každá rodina povinně zakoupila ze svých úspor samopal s náboji. Početnější rodiny by si mohly obstarat několik pistolí navíc a ti, kteří bydlí v blízkosti sídlišť s nepřizpůsobivými občany, nebo je mají dokonce za sousedy, by obdrželi od státu zdarma bedničku s ručními granáty. Tímto ohledem by byla zaručena bezpečnost občanů a zároveň by došlo k oživení zbrojního průmyslu.

Nač máme ministerstvo spravedlnosti a soudy. U nás vyhrává soudní spor ten, kdo má více peněz. Při sporech soudního charakteru prokáží obě strany, kolik mají peněz a ten, kdo má více, vyhraje. Na to pak stačí jeden úředník pro celou republiku. To pak bude úspora v miliardách.

Ministerstvo dopravy je úplně zbytečné, soudě podle množství úředníků, které jeho pisklavý šéf propustil. Zrušíme železnice. Místo toho by lidé mohli využívat více koloběžky, zvlášť vyrobené pro dálkovou dopravu, a pořádek v automobilové dopravě by byl zajištěn díky osobní výzbroji každého občana, jak bylo výše uvedeno.

Ministerstvo zdravotnictví je úplně zbytečné, stejně jako nemocnice a zdravotnická zařízení. Pryč s nimi! Lidé se budou léčit sami, protože jim nic jiného nezbude, a složitější zákroky, jako jsou operace a podobně, budou provádět absolventi týdenního kurzu pro operatéry, kam vyšle každý panelák svého zástupce. Lékárny zrušit, vždyť naše louky, plné bylinek, jsou tou nejlepší lékárnou.

A další úspory. Zrušte vyplácení penzí. Občany starší 60-ti let soustřeďme do zvláštních táborů, kde budou mít zajištěnou dvakrát za den teplou polévku. Problém je vyřešen, úspora obrovská.

Nač máme školy a vzdělávací zařízení. Zrušit! Vzdělání občanů by mohla zajistit paní poslankyně, takto nejlepší učitelka v republice, která by prostřednictvím televize učila dopoledne malé děti, odpoledně středoškoláky a večer vysokoškoláky. Na úrovni vzdělání by to vůbec nic nezměnilo, byla by stejná, jako je nyní.

A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Ministerstvo zemědělství? Proč, ať si každý vypěstuje, co potřebuje.

Ministerstvo průmyslu, nač, když žádný průmysl téměř nemáme.

Tak tedy vzhůru za dalšími úsporami. Úspory budou ohromné, jinak ovšem nic nebudeme mít, ale ušetříme. Ušetříme tolik, že ty peníze nebude stačit ani nikdo rozkrást.

Vzhůru k novým úsporám! Termín provedení po komunálních volbách 16. října 2010 ve 14 hodin.

Mgr. Václav Komárek, Ostrava