Jak ušetřit miliony či miliardy

Berlin_32. července 2010 V roce 1997 jsem byl služebně v Berlíně, kde jsem měl možnost seznámit se s fungováním veřejné správy, tedy státní správy a samosprávy. Zde se nabízí analogie přímo s Ostravou (320 000 obyvatel), protože město Berlín se svými 4,5 miliony obyvatel mělo taktéž 23 městských obvodů, které poté snížilo na 10.
 
Tento návrh, tj. snížení městských obvodů, jsem přednesl na setkání Zastupitelstva města Ostravy a žádal jsem o vyčíslení úspor, které finanční odbor následně vypracoval a došel k částce přes 150 milionů ročně. Můj návrh na snížení počtu obvodů neprošel 2 hlasy (tajné hlasování).

V současné době by byly úspory minimálně dvojnásobné, jelikož se zvýšily platy starostů a místostarostů, přičemž vzrostl i počet místostarostů, a rovněž odměny členům zastupitelstva. V neposlední řadě došlo také  k enormnímu nárůstu úředníků.

Kromě toho se nabízí i alternativa snížení počtu zastupitelů (dle zákona o obcích), který je na maximální hranici. Toto se týká i úředníků. I zde se mohou hledat další finanční úspory: refundace mzdy, jízdné, ošacení, apod. Mimo to existují další prebendy jako dozorčí rady, představenstva a komise, kde jsou taktéž značné odměny.

Obcí v ČR je necelých 7000. Kolik je obcí, kde je maximální počet zastupitelů, nevím, ale jsem přesvědčen, že ve větších městech to takto funguje (Praha, Brno, Plzeň, atd.).

Teď mají zastupitelé možnost to změnit, a to na zasedání zastupitelstva, kde se zastupitelé sejdou 2 – 3 krát před komunálními volbami 2010. Takto ušetřené peníze se poté mohou  použít pro blaho obce (města či vesnice).

Mgr. Václav Komárek, Ostrava