Jak volit DSSS: Nekřížkujte jména, ale stranu!

12. října 2010 Chcete v komunálních volbách hlasovat pro Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS) tak, aby měla šanci dostat se na radnici? Pak tedy na hlasovacím lístku zakřížkujte celou politickou stranu. Po jednom hlasu pak dostanou všichni její kandidáti.

Pokud byste se rozhodli zakřížkovat pouze jednotlivé kandidáty, například své známé nebo oblíbené osobnosti, ve výsledku by DSSS obdržela pouze tolik hlasů, kolik je Vašich křížků. Ostatní hlasy by propadly a tím se i zmenšily šance DSSS na překonání hranice 5 %, nutné pro vstup do městského či obecního zastupitelstva.

V komunálních volbách platí pravidlo, že volič má tolik hlasů, kolik je zastupitelů na radnici. Příklad: V Písku je 27 zastupitelů, tamní volič má tedy 27 hlasů. A když na kandidátce konkrétní strany zaškrtne jen 3 jména, zbylých 24 hlasů propadne a strana tak získá v přepočtu mnohem méně. Ale když volič zakřížkuje jen celou stranu, dá ji všech 27 hlasů.

Tiskové centrum DSSS