Jihočeská DSSS jednala v Táboře

Img_9091_2_3_2 11. prosince 2012 V sobotu 8. prosince 2012 se konala v Táboře krajská konference Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Jihočeského kraje, kterou navštívili předseda DSSS Tomáš Vandas a výkonný místopředseda DSSS Jiří Štěpánek. Přítomni byli též i představitelé jednotlivých jihočeských místních organizací.

Předseda strany se ve svém projevu v úvodu konference věnoval výsledkům DSSS v Jihočeském kraji v uplynulých krajských volbách, přičemž zdůraznil, že volební zisk 1,81 % byl čtvrtý nejlepší výsledek v republice. Předseda strany ve svém projevu zdůraznil nutnost již teď se připravovat na tzv. supervolební rok 2014, kdy nás čekají troje volby  - evropské, parlamentní a komunální.

„Již dnes se musíme na tyto volby připravovat, protože ani naši političtí odpůrci nespí a pokračují ve své devastační politice. K tomu strana potřebuje fungující krajské organizace, které budu spolu s jednotlivými MO reagovat na aktuální problémy v regionu. Pozornost musí být v následujícím období věnována bezpečnosti občanů, zhoršování sociálních podmínek zaměstnanců a sledování, kde se porušuji pracovně právní vztahy – jinými slovy, kde přestává platit Zákoník práce,“ zdůraznil ve svém projevu předseda dělníků Tomáš Vandas a ukončil svůj úvodní projev s přesvědčením, že Jihočeši všechny budoucí těžké úkoly zvládnou a budou pokračovat ve své příkladné politické práci.

Účastníci konference řešili též personální změny v čele krajské organizace, kdy byl jejím dočasným řízením pověřen její dosavadní místopředseda Václav Kolek, který povede organizaci do poloviny příštího roku, kdy proběhne volební krajská konference Jihočeského kraje.

V diskusi členové reagovali na aktuální politické problémy v celostátním i krajském měřítku. Všichni se shodli na tom, že strana musí pokračovat nekompromisně ve svém národním a sociálním kursu, protože to je jediná cesta k politické změně ku prospěchu celé vlasti a jejích občanů.

Tiskové centrum DSSS