Karlovarský kraj trápí nezaměstnanost a nepřizpůsobivý živel, konstatuje volební lídr DSSS Jiří Froněk

Jiří Froněk25. září 2013 Dneškem začíná na našem portálu seriál rozhovorů s volebními lídry Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v jednotlivých krajích. Všem kandidátům byly položeny shodné otázky, směřované k jejich kandidatuře do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

„Žijeme v extrémní formě kapitalismu,“ říká Jiří Froněk, vedoucí krajské organizace a volební jednička dělnické strany v Karlovarském kraji. Právě jeho odpovědi na naše otázky dnes zveřejňujeme:

Předvolební kampaň běží v plném proudu, jakým způsobem oslovujete občany, aby Vám v předčasných volbách dali svůj hlas?

Občany oslovujeme zejména pomocí internetu, kde máme založenou skupinu DSSS pro Karlovarský kraj a zde s lidmi sdílíme mnohé informace. Dále pak prostřednictvím tištěných materiálů, které distribuujeme mezi občany. V případě možností každého z nás, sdělujeme náš program a mnohá řešení problémů ústně mezi lidmi, kteří mají zájem naslouchat a informovat se. Není důležité, jakého kandidáta volič podpoří, ale hlas pro DSSS je hlasem pro změnu.

Co považujete za nejpalčivější problém Vašeho kraje?

Nejpalčivější problémy Karlovarského kraje jsou nezaměstnanost, zhoršující se životní úroveň a „nepřizpůsobivý“ živel. Tyto problémy jsou obecně známé a mnoho let nejsou řešeny a není ani vidět snaha o nápravu. Stále více občanů se přiklání k naší myšlence, která naprosto odporuje zaběhlému systému plutokratických stran.

Můžete ve stručnosti charakterizovat svůj dosavadní život, naplněné cíle a úspěchy?

Ve svém dosavadním životě jsem již měl několik úspěchů a splněných cílů, avšak je to především má dcera a rodina, která je prioritou. Za politický úspěch považuji stále rostoucí popularitu naší strany v Karlovarském kraji, očekávám, že tento trend bude pokračovat. Srovnáním volebních výsledků, kde jsme v krajských volbách oproti minulosti zaznamenali téměř 300% nárůst, je dostatečným důkazem naší práce. Ve vývoji nastoleného růstu hodláme obsadit všechny obce, města, kraj a Parlament ČR našimi kandidáty.

Proč jste se rozhodl kandidovat za DSSS?

DSSS je jedinou sociální a pronárodní stranou v naší republice, proto má volba nebyla nijak složitá. Z většiny se ztotožňuji s programem strany. Za DSSS již kandiduji několik let a věřím, že jsem se vydal správnou cestou k zajištění rovnováhy v naší společnosti a lepším podmínkám života pro další generace.

V případě zvolení do parlamentu, co je Vaším cílem prosadit na půdě Poslanecké sněmovny?

V případě zvolení do Poslanecké sněmovny počítám s řešením palčivých problémů našich občanů a země. Je již nutné prosadit mnohé zákony pro ochranu a zájmy obyvatel před bezohledným systémem, extrémní formou kapitalismu, nepřizpůsobivými a samozřejmě pro zajištění řádného chodu a fungování naší republiky.

Jaké je Vaše volební motto?

Veliké doby žijí z velikých ideálů, jako žije strom z vláhy matky Země.

-red-