Klaus zamítl milost pro tykadlového řidiče

30, května 2012 Prezident Václav Klaus zamítl žádost o milost pro olomouckého řidiče Romana Smetanu, kterou mu adresoval předseda dělnické strany Tomáš Vandas.

Roman Smetana, který proslul malování tykadel na předvolební plakáty politiků, byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání sto dnů a v současné době je jeho trest přerušen do rozhodnutí Nejvyššího soudu.

V dopise, který předsedovi DSSS adresoval Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl se mj. uvádí, že „prezident po pečlivém zvážení neshledal dostatečné důvody k udělení milosti“. Celé znění dopisu zde.

Dělnická strana sociální spravedlnosti považuje rozhodnutí prezidenta Klause za promarnění příležitosti dát průchod spravedlnosti před cenzurou svobody slova a projevením vlastního názoru. Rovněž dokazuje odtržení současné hlavy státu od reality společenského dění, kdy na jedné straně politické elity hromadně rozkrádají beztrestně stát, a na straně druhé je posílán do vězení člověk jen proto, že s takovým stavem projevil nesouhlas.

Tiskové centrum DSSS

K tématu

DSSS žádá Václava Klause o milost pro řidiče z Olomouce: Za kritiku politiků musí do vězení