Kocábův „helsinský výbor“ jde proti Ústavě ČR

18. března 2011 Tzv. Český helsinský výbor (ČHV) se ve stanovisku ze dne 17. března 2011 vyjádřil k policejnímu zásahu při shromáždění Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v Novém Bydžově. Mimo jiné v něm „vyzývá ministra vnitra Radka Johna, aby připravil a inicioval řízení o rozpuštění politické strany Dělnická strana sociální spravedlnosti“, a rovněž požaduje, aby orgány činné v trestním řízení zahájily trestní řízení vůči vedení DSSS.

Vyjádření ČHV není až tak překvapivé, pokud se podíváme na složení výboru tohoto podivného spolku. Jména Šabatová, Kocáb či Valeš reprezentují skupinu, která v rámci svého zaslepeně fanatického boje za multikulturní společnost jde tak daleko, že s ledovým klidem bude obhajovat porušování zákonů a trestnou činnost ve společnosti, což bylo hlavní téma mítinku dělnické strany v Novém Bydžově.

Samozvaní vykladači „jediné správné pravdy“ nemohou překonat hořkou pilulku v podobě bezproblémového průběhu sobotního setkání slušných lidí, kteří se nehodlají smířit se stylem vládnutí současné zkorumpované garnitury, a oprávněného zákroku policie proti narušitelům shromáždění.

„Demokraté“, kteří se ohánějí svobodou slova a projevu, by nejraději zakazovali opoziční názory a nepohodlné politické strany. Rétorika ČHV je naprosto stejná jako u představitelů komunistické strany, jmenovitě pana Dolejše (více zde). Může si tak s touto oficiální nástupkyní zločinecké organizace podat ruku.

Svojí činností jde Český helsinský výbor přímo proti Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod a chce omezovat občanská práva. Z tohoto důvodu by bylo adekvátní činnost ČHV pozastavit.

Tomáš Vandas, předseda DSSS

K tématu

Stanovisko ČHV - Nový Bydžov