KOMENTÁŘ: Mládež bez budoucnosti?

DSSS 17. ledna 2014 V republice je 39 500 mladých lidí bez práce. Jsou to především absolventi středních či vysokých škol, kteří i když mají moderní vzdělání, tak po absolutoriu končí na úřadech práce. Firmy je neberou, protože nemají praxi, a praxi nezískají, protože je nikdo nevezme do práce. Začarovaný kruh, ze kterého není v dnešní době úniku. Stát situaci neřeší a v nezaměstnanosti mladých má jiné starosti, než mladým najít práci, aby dostali pracovní návyky a nestali se z nich věční nezaměstnaní, kteří nevědí, co je to každodenní práce.

Jedna z cest z tohoto problému je poměrně snadná, ale pro parlamentní politické strany nepřijatelná. Ve státní správě přesluhují tisíce důchodců a stát by měl direktivně nařídit, že tam nebude zaměstnáván nikdo, kdo má důchodový věk. Jde mě o to, že tito státní úředníci v důchodu už svojí práci pro stát odvedli, a nyní musí na jejich místa nastoupit ti, kdo pro stát budou pracovat dále. Je to přirozená výměna stráží. Je ale pochopitelné, že se režim těchto pracovníků nechce zbavovat, protože jsou to mnohdy „jejich lidi“, dosazení v rámci určitých služeb a službiček. A mnozí z nich jsou součástí pavučiny vztahů, budovaných přes dvacet let. Musíme si uvědomit, že těžká doba si vyžaduje nepříjemná rozhodnutí.

Stát by měl ve školské politice prosazovat spíše důraz na odborné vzdělání, na řemesla a strojírenské obory. Školy nesmí chrlit zástupy budoucích nezaměstnaných. V době hospodářské krize v předmnichovské republice se říkalo, že máme nejvzdělanější přidavače na světě. Nezaměstnaní maturanti brali práci na stavbách za pár korun, jen aby měli alespoň něco.

Prorežimní organizace, tzv. neziskovky, mají strach, aby se tito mladí nezaměstnaní nestali „oběťmi populistů a extrémistů“. Režim a jeho pomahači se nesnaží vytvářet pracovní místa, ale místo toho se starají o to, aby nezaměstnaná mládež nenaslouchala hlasu těch, kteří otevřeně proti nim vystupují a chtějí změnu politickými kroky. Však také ty organizace varovně zvedaly prstík, když se ohlásily výsledky studentských voleb, kde Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) zaujala přední místa a předběhla i některé parlamentní strany.

Režim se bojí, že z DSSS se stává strana, která je mluvčím nespokojeného mládí, kterému tento režim upírá možnost pracovat a tím mu bere budoucnost. Stát, než aby řešil nezaměstnanost mladých, tak se raději stará o to, aby mládež nevolila „nevhodnou stranu“. V DSSS si podává ruce radikální mládí se zkušenostmi a rozhledem starších a požadujeme veškerou podporu na zaměstnávání české a moravské mládeže.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS