KOMENTÁŘ: Po volbách nic nového

Dsss_21 23. listopadu 2013 Nová vláda ještě nebyla ustanovena, ale již z té formující se, nevyplývá  pro občany nic, co by nějak zásadně změnilo jejich život. Patová situace voleb povede k pokračující devastaci skutečné demokracie a především k posílení pozic zájmových skupin. Občané opět zůstanou za hranicemi možností zasahovat nějakým zásadním způsobem do dění okolo nich. Ale své mluvčí a zástupce si zvolili ve svobodných volbách a je tudíž těžké teď „plakat nad rozlitým mlékem“. Pro posílení této úvahy uvedu jen čtyři případy z denních zpráv, které jako občan a aktivista Dělnické strany sociální spravedlnosti sleduji.

Muselo být deprimující pro řadové členy ČSSD, když hned krátce po vyhlášení chabých výsledků voleb začal boj o „korýtka“ jejich čelních představitelů. Nehledejte v jednání haškovců či sobotkovců nic originálního, jejich účast na devastaci této republiky je známá a jen se divím voličům, že stále ještě věří v přeměnu této strany jako ve skutečného bojovníka za sociální spravedlnost a práva občanů. Jsem stále více přesvědčen, že strana socialistů bude jen dalším pokračovatelem  sestupujícího trendu politické kultury v naší zemi a v konečné fázi přinese ještě větší bídu obyčejného člověka.

Pan Babiš se dal slyšet jako vůdce strany ANO, že kontrolní pokladny jsou pro něho tabu a ve vládním konceptu pro výběr daní s nimi nepočítá. Vietnamští obchodníci, ale řada i těch českých, si může oddechnout, opět se bude šmelit a obchodovat se zbožím, které nemá identitu a které je zvětší části nezdaněné. I nadále nebudou platit DPH povinní, neboť nikdo nedokáže spočítat jejich celkový obrat. Každého hned napadne účelovost tohoto Babišova bránění se kontrole zisků. Jeho rychlé zbohatnutí je mnohým lidem záhadou a často nad ním kroutí hlavou, a tak tedy věřme (jak často pan Babiš tvrdí), že daně řádně platí i bez kontrol. Divím se však, že jako bývalý člen KSČ zapomněl na Leninovo oblíbené heslo: „Důvěra je dobrá, ale kontrola je lepší.“

V návaznosti na výše uvedené se musím pozastavit nad případem nymburské mafie při prodeji pohonných hmot, která v okrádání státu dospěla  k nezanedbatelné částce 750 miliónů korun. Rád jsem na tyto pumpy jezdil, protože od běžné ceny zde byla nafta lacinější vždy o několik korun. Jen bylo zvláštní, že pokladní se mi vždy zeptala, zda chci účet či nikoliv. Kdyby fiskální pokladny pravidelně zaznamenávaly prodej zboží, nemohlo k tomuto úniku nikdy dojít, protože výstupní zúčtování tržeb by bylo součástí daňového přiznání. Každý úředník by si tak mohl spočítat příjem a prodej zboží a dávno odhalit praktiky nezákonného obchodu. Co vy na  to pane Babiši?

S tímto případem je však zarážející i skutečnost, že vzhledem k výši vyčíslené škody, jsou obvinění vyšetřováni na svobodě. To jiný zločinec, David Rath, musel za sedm milionů v krabičce od vína strávit rok a půl v kriminále. Není náš soudní systém absurdní?

Česká národní banka (ČNB) se rozhodla pro posílení kurzu koruny v době, kdy naše ekonomika podle zpráv z tisku a televize nabírala na síle. (Což samozřejmě nebyla pravda). Naše ekonomika je ve stálém útlumu a celkový pohled na HDP se nevyvíjí příznivě, navíc počet nezaměstnaných stoupá.

Členy bankovní rady muselo štvát, když čeští občané jezdili nakupovat do Německa a nákupy se stávaly sportem pro všechny generace. Konečně koupit si kvalitní potraviny a oblečení za nižší ceny, tomu jen málokdo odolá. V řadě případů se tak kurzem koruny ČNB povedlo nákupní turistice zamezit. Ale další proklamační výhody zvýšení kurzu koruny nevidím. Nevěřím, že se tímto opatřením sníží nezaměstnanost, že naše ekonomika začne růst. Naopak, zdraží se ceny veškerého dováženého zboží a poklesne tak kupní síla zákazníků, kteří často počítají korunu od výplaty k výplatě. A tak zase na „kulišárnu“ finančníků, která posílí především zahraniční kapitál v České republice, doplatí nejvíce obyčejný občan.

Výsledky voleb jsou alarmujícím ukazatelem, že bude v řadě případů nutné změnit volební praktiky strany a její cílové zaměření k potenciálnímu voliči. Úsilí, které věnovalo vedení, ale i řada členů volbám, není adekvátní výsledku.

Jsem osobně rád, že představitelé krajů i místních organizací potvrdili ve vedení DSSS jednohlasně p. Vandase. Myslím si, že je to člověk na svém místě a hlavně, naše strana lepšího nemá. Poučme se z letošních voleb a do těch v příštím roce neopakujme stejné chyby!

Milan Müller