KOMENTÁŘ. Pracovní agentury jen parazitují na krizi

Jiří Štěpánek 18. října 2013 V dobách krizí se vždy najdou skupiny lidí, kteří na nouzi a tísni druhých vydělávají. V současné době je velmi časté zaměstnávání přes tzv. pracovní agentury. Firmy po takovém druhu zaměstnávání velmi ochotně sahají, protože jim odpadá administrace, odvody peněz, nemusí lidem platit benefity a přehnaně je chránit podle Zákoníku práce. Člověk, který se přihlásí do pracovní agentury, je přidělen do určité firmy a tam pracuje. Firma posílá agentuře jeho mzdu v plné výši a agentura si strhává desátek. No, desátek, mnohdy je to i 30 procent a to si z toho zbytku musí zaměstnanec ještě zaplatit zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanci pracují na 100 procent, ale mzdu dostávají 70 procentní. A to je špatně.

Není možné, aby někdo bezpracně parazitoval na práci druhých. Je také nedůstojné začátkem 21. století nabízet lidi po firmách jako otroky. Tito agenturní nevolníci nevědí, jak dlouho budou ve firmě pracovat, kam je agentura pošle další týden. Na druhý konec města se špatným dojížděním? Vadí ti to? Tak nic, vezmeme jiného. A člověk, který potřebuje práci, to akceptuje, protože mu nic jiného nezbývá. Je jasné, že by raději v té firmě pracoval na normální pracovní poměr s řádnou pracovní smlouvou, ale zaměstnavatel a agentura chtějí vydělávat, a tak má zaměstnanec smůlu.

Je nezbytně nutné s tímto jevem skoncovat. Ano, musí se bojovat s nezaměstnaností a v mnohých případech je nutné zjednodušit zaměstnavatelům administrativní zátěž, ale tohle je moc. Musíme vytvářet plnohodnotná pracovní místa, podporovat zaměstnavatele, kteří tato místa vytváří a dlouhodobě zaměstnávají uchazeče o zaměstnání. Rozhodně se nepočítá to, když se najme skupina nevolníků, kteří se mění po týdnech. Bývalé vládní strany pod vedením TOP 09 preferovaly zjednodušené zaměstnávání. V jejich představách to byly návrhy na výpovědi bez udání důvodu, osekání Zákoníku práce na bezcennou brožurku a hlavně, aby lidé byli flexibilní, což znamená v praxi přesouvat je jako figurky po koberci.

V případě vstupu Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) do parlamentu vytvoříme takové legislativní kroky, abychom pracovní agentury postavili mimi zákon. Když si stát poradil se šmejdy, kteří okrádají seniory na předváděcích akcích, tak si musíme poradit s těmito parazity na krizi a nezaměstnanosti. Pro tento druh „podnikání“ není v republice místo. Jsme sice pro svobodu podnikání, ale pro podnikání, které nekošatí na lidském neštěstí a nouzi.

Jen tak na okraj uvádím, že nemám na mysli pracovní agentury, kam když přijdete, tak vám předloží dle vašeho profesního životopisu a přání pracovní nabídky, které pošlou do firem, a když si vás někde vyberou, jdete tam na pracovní pohovor, a když si s firmou, jak se říká, plácnete, tak tam jste zaměstnán na pracovní smlouvu, se všemi právy a povinnostmi.

V době sociální a ekonomické krizi je nutné, aby stát podporoval zaměstnanost a podnikání. Jedině práce tvořivá a poctivá všech vrstev obyvatelstva posune vývoj kupředu. Podpořme českého podnikatelského ducha, který byl násilně zadušen v únoru 1948. Žádné daňové prázdniny pro nadnárodní montovny, ale úleva pro ty, kdož dávají práci. Zaměstnanec musí být motivován k tvůrčím výkonům podporou od zaměstnavatele, pro kterého nebude jen číslem, které může kdykoliv vyměnit, ale bude pro něj partnerem ve společné práci. Vyhlasme program: Česká práce pro české a moravské lidi.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS