Konference DSSS ve znamení výročí založení a evropských voleb

DSSS 20. ledna 2014 V sobotu 18. ledna se v Praze konala pravidelná Celostátní porada Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) za účasti předsedy strany Tomáše Vandase a dalších představitelů vedení strany. Téměř padesát zástupců místních a krajských organizací strany zhodnotilo povolební období a stanovilo si úkoly do následujících měsíců. Zasedání se uskutečnilo přesně na den 11 let poté, co byla založena Dělnická strana.
  
Předseda strany Tomáš Vandas ve svém úvodním projevu mj. řekl: „Tento rok nás čeká mnoho práce. Hlavně se musíme připravit na nejbližší květnové evropské volby a vybíráme a připravujeme ty nejvhodnější kandidáty do těchto voleb. Minulý rok ukázal, že strana je pevná  a konsolidovaná, a za odvedenou práci se nemusíme stydět“.

Dále se věnoval vnitropolitickým otázkám, kdy také vyjádřil pochybnost o tom, že nyní připravovaná Sobotkova vláda vydrží celé volební období a proto upozornil přítomné delegáty i na variantu předčasných voleb.

Výkonný místopředseda strany Jiří Štěpánek připomněl podzimní komunální volby, v nichž má strana v mnohých městech a obcích velkou šanci zaujmout místa v zastupitelstvech. Jedná se především o Duchcov, Krupku, Rotavu či některé ostravské městské části. Místopředseda v této souvislosti upozornil přítomné na nutnost postavit v těchto a dalších městech plné kandidátní listiny, což je základním předpokladem úspěchu.

Přítomní účastníci porady v následující diskusi jasně deklarovali svojí podporu stávajícímu vedení strany v čele s předsedou strany Vandasem. Předseda Krajské organizace Moravskoslezského kraje Petr Dopirák pozval přítomné na 3. Ples DSSS v Ostravě a také pohovořil o připravenosti celého Moravskoslezského kraje pro nadcházejí evropské a komunální volby. Místopředseda strany Svatopluk Černý přečetl výčet chystaných akcí v kraji Středočeském, kde bude se svými spolupracovníky sázet především na kontaktní kampaň v mnoha městech regionu. Bývalý poslanec Parlamentu ČR Rudolf Šmucr pohovořil o svých návrzích na program DSSS do evropských voleb a dal podnět k celostranické diskusi o tomto programu.

Závěrem porady předseda strany poděkoval přítomným za účast a popřál jim mnoho sil do následující volebního roku. „Věřím, že spolu s vámi dokáže DSSS změnit politickou mapu republiky“, uzavřel předseda strany těmito slovy celostátní poradu.¨

Na následném zasedání Republikového sněmu DSSS bylo rozhodnuto, že definitivní podoba kandidátní listiny a program pro evropské volby bude schváleno dne 22. února na zasedání vedení strany.

Tiskové centrum DSSS