Konference v Brně potvrdila Simonu Skoumalovou jako krajskou předsedkyni

Konference v Brně potvrdila Simonu Skoumalovou... 22. června 2011 Nedělního odpoledne využila jihomoravská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti k uspořádání Krajské konference v příjemných prostorách rozlehlé restaurace v samém centru Brna. Na pořadu byl poměrně bohatý program obsahující projevy vybraných jedinců, volbu Krajské rady, společný oběd a bohatou diskuzi.

Na úvod moderátor přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem konference a poté už vyzval jednotlivé funkcionáře k přednesu svých projevů. Předseda brněnské místní organizace DSSS Tomáš Málek přiblížil budoucí vizi činnosti DSSS v kraji: „Je třeba zejména pokračovat v budování stranických struktur, jejichž rozvoj se pozitivně odrazí v naší činnosti,“ uvedl.

Mezi dalšími vystoupivšími byli zástupci MO Znojmo, brněnské Dělnické mládeže a v neposlední řadě hosté z řad Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska, za které se vyjádřil ke společné úloze našich politických stran v boji proti zkorumpovanému režimu místopředseda republikánů, pan Miroslav Mrkvička.

Poté už byla na řadě volba Krajské rady. Svoji pozici krajské předsedkyně obhájila při volbě delegátů Simona Skoumalová, stejně jako pozici místopředsedy Tomáš Málek z Brna. Na pozici tajemníka krajské organizace byl zvolen Jaroslav Augusta. O poslední dvě místa v krajské radě se po těsné volbě podělili ing. Jan Müller a zástupce znojemské místní organizace Rudolf Pikola.

Po vydatném obědě následovala, jak už bylo zmíněno, bohatá diskuze. Pouhou formalitou bylo rozpuštění nefungující místní organizace Blansko, dosavadní členové přešli pod brněnskou pobočku. To ovšem neznamená žádný konec činnosti, pokud se v Blansku najdou znovu ochotní a aktivní lidé, nic nebrání, aby byla místní organizace založena znovu. Podobně jako se tak děje nyní na Tišnovsku, kde naopak bude v nejbližší době založena nová pobočka dělnické strany.

Byly také prodebatovány blížící se akce a aktivity, jako například mítink DSSS v Přerově následující sobotu. Bez zmínky nezůstaly ani přípravy na předvolební kampaň ke krajským volbám, které se budou konat na podzim příštího roku. Ve fázi posledních příprav je také spuštění krajského webu.

Věřme tedy, že se podařilo zapustit dobře kořeny naší strany také na jižní Moravě a už brzy se dočkáme hmatatelných výsledků.

Tiskové centrum DSSS JMK