Krajská konference Jihomoravské DSSS zvolila nové vedení

Porada-brno 16. června 2013  V sobotu 15.6. se v Brně uskutečnila krajská konference Jihomoravské Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) za účasti předsedy DSSS Tomáše Vandase a hostů z Olomouckého kraje.

Na pořadu jednání byly projevy vybraných řečníků, volba Krajské rady a diskuse. Na úvod moderátor přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem konference a pak již předal slovo funkcionářům. Jako první vystoupil Jakub Svoboda, který přečetl zdravici Tomáše Málka, předsedy brněnské DSSS. Ve zdravici shrnul činnost strany na jižní Moravě, avšak zazněla i kritika, která byla samozřejmě na místě.

Poté vystoupil se svým příspěvkem předseda DSSS Tomáš Vandas. Ten ve svém příspěvku popsal aktuální situaci v DSSS a dále podstatnou část svého příspěvku však věnoval aktivitám dělnické strany na jihu Moravy. Ocenil letákové akce znojemské DSSS, zároveň také apeloval na brněnskou místní organizaci, aby svoji činnost výrazně zkvalitnila. Zdůraznil také důležitost nadcházejícího supervolebního roku 2014. Během následující přestávky byly k dispozici noviny Jihomoravský Dělník, letáky a propagační materiály z dílny znojemské pobočky strany.
 
Po přestávce vystoupil se svým příspěvkem předseda MO Znojmo Rudolf Pikola. Ve svém příspěvku se věnoval zhodnocení proběhlých akcí v režii DSSS Znojmo a sdělil i informace k nově připravovaným akcím. Se svým příspěvkem vystoupil i zástupce hostů z Olomouckého kraje. Byly také prodebatovány blížící se akce a aktivity, jako například akce DSSS v Duchcově následující sobotu.

Poté následovala nejdůležitější část jednacího dne: volba předsednictva Jihomoravské KR DSSS. Delegáti nakocen hlasování rozhodli, že předsedou se stal Erik Lamprecht, místopředsedou Rudolf Pikola, post tajemníka bude zastávat Jakub Svoboda a členy rady se stali Vlastimil Sobotka a Simona Skoumalová.

Tiskové centrum DSSS

Letaky