Krajský soud osvobodil Vandase a spol. v kauze prvomájových projevů. Městský soud v Brně chyboval

Krajský soud osvobodil Vandase a spol. v kauze...5. dubna 2011 Předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas a místopředsedové Jiří Štěpánek, Martin Zbela a Petr Kotáb jsou bez trestu. Rozhodl o tom v neveřejném zasedání Krajský soud v Brně, když zrušil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 18. listopadu 2010, který vedení opoziční politické strany odsoudil k podmíněným trestům a peněžitým pokutám za jejich projevy na prvomájové demonstraci Dělnické strany v roce 2009.

Za hlavní důvod zrušení rozsudku soudu I. stupně uvedl brněnský krajský soud, že všem obžalovaným bylo znemožněno jejich právo na obhajobu a spravedlivý proces. Nebyl jim totiž umožněn výslech pseudoznalce Michala Mazela (TOP 09), na jehož pamfletu je postavena obžaloba. Hlavní líčení se tak bude opakovat dne 10. května 2011. 

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS

K tématu

Předáci DSSS v čele s Vandasem odsouzeni za projevy k podmíněným trestům

Z usnesení Krajského soudu v Brně

Krajský soud v Brně"Podle názoru odvolacího soudu tedy došlo ze strany soudu I. stupně k porušení práva na obhajobu přinejmenším u obžalovaných Vandase, Štěpánka, Zbely a Kotába, když v jejich nepřítomnosti došlo k výslechu znalce k obsahu jím vypracovaného znaleckého posudku, aniž by uvedení obžalovaní mohli na znalce vyjádření reagovat. I když odvolací soud připustil, že v daném případě nedošlo ze strany obhájce obžalovaných Mgr. et. Ing. Prchala k řádné a doložené omluvě z nepřítomnosti u hlavního líčení, což je patrno ze spisu, toto však mohlo být řešeno jiným způsobem, nikoliv rozhodnutím soudu o konání hlavního líčení v nepřítomnosti obhájce a zejména pak obžalovaných, kteří se nakonec vyjádřili v tom smyslu, že předpokládali, že z důvodu omluvy jejich obhájce dojde k odročení hlavního líčení, což se však ve skutečnosti nestalo.

Soud I. stupně následně porušil ustanovení § 211 odst. 5 trestního řádu, podle kterého místo výslechu znalce lze číst protokol o jeho výpovědi nebo jeho písemný posudek, jestliže, nejsou pochybnosti o správnosti a úplnosti posudku a státní zástupce i obžalovaný s tím souhlasí. O pochybnostech samotného soudu I. stupně pak svědčí i důvod vyhlášeného usnesení o odročení hlavního líčení po výslechu znalce Mgr. Mazela."