KULTURNÍ AKTIVITA: Výlet za vojenskou historií

Vylet-historie2 28. července 2013 Stejně jako v loňském roce se členové znojemské a brněnské Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), letos posíleni i o kamarády z Dělnické mládeže Brno,  rozhodli uspořádat společný výlet. Letošní výlet byl zaměřen na poznávání památek vojenské historie z let první republiky. Hlavním cílem byl Areál československého opevnění v Šatově. Jedná se o pěchotní srub, který pochází z 30. let minulého století, ale k vojenským účelům byl využíván i v období vlády komunistické diktatury.

Léto je v plném proudu a i nacionalisté se v letních měsících věnují kulturním a poznávacím akcím, které obohacují naše znalosti z (ne)dávné historie.

Po shromáždění na znojemském nádraží  již nic nebránilo tomu, užít si den plný slunce, krásných výhledů a spousty kilometrů. Na úvod je třeba zmínit, že i v tak horkém dni, jsme zvolili procházku ze Znojma do Šatova přes Národní park Podyjí. I přes úmorné vedro byla naše námaha oceněna krásnými panoramaty okolních obcí a vinic.

Po příchodu do Šatova následoval náš cíl. Pěchotní srub MJ S3 „Zahrada“ z období první republiky. V současné době je však uveden do podoby, v jaké byl za dob Železné opony. Aktivně byl naší armádou využíván až do roku 1999, než jsme vstoupili do NATO.

Hlavní prohlídku jsme začali v jednom z muničních skladů, kde byly po stěnách rozmístěny zajímavé informační tabule, například s mapkami pásů pohraničního opevnění na Československých hranicích a doplňujícími dobovými fotografiemi z počátku stavby, či z období obsazování Sudet německou armádou. Na začátku nás průvodce seznámil s výzbrojí bunkru po reaktivaci, a jak by vypadalo jeho případné bojové využití.

Prohlídka pokračovala ve střelecké místnosti, kde bylo v bojové pozici dělo ráže 85 mm, dále také kulometné dvojče vz. 37 a kulomet vz. 26 , které mnohé z nás zaujaly. Zajímavá byla dále mohutnost objektu například dva metry široké železobetonové zdi a několikatunové pancéřové pěchotní zvony. V další střelecké místnosti nám průvodce vysvětlil, jak se zasouvá a vysouvá dělo do klidové a bojové pozice, jaké bylo množství munice v objektu a mnoho dalších zajímavých informací.

Po prohlídce horního bojového patra nás průvodce zavedl do dolního týlového patra, kde byly ubikace pro mužstvo, jídelna, elektrický generátor, ventilační přístroj, sklad potravin a chemická laboratoř. Tento bunkr má svou vlastní studnu o hloubce 17. metrů. Původní osádku by tvořilo 37 vojáků, v letech 1960 až 1999 se počítalo s 28 vojáky.

Po skončení prohlídky se účastníci vydali občerstvit do nedaleké restaurace. Zpátky do Znojma jsme již jeli vlakem a mohli se tak kochat krásami jižní Moravy. Po společně stráveném dni plném zážitků se všichni účastníci vydali do svých domovů.

Rudolf Pikola, předseda MO DSSS Znojmo

Fotogalerii naleznete zde (Fotografie pořídil J Kurdiovský)