Leidnerová (DSSS): Pro Plzeň bez hazardu a bez korupčníků!

4c610ba6eefa8905678b00004. října 2010 Plzeň je krajské město, ve kterém se občané potýkají se stejnými problémy jako v mnohých srovnatelně velkých městech republiky. I proto tam v nadcházejících komunálních volbách kandiduje Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), aby se pokusila tento stav změnit.

Lídr plzeňské kandidátky DSSS Danuše Leidnerová k tomu říká: „Rozhodla jsem se kandidovat proto, že je potřeba vyměnit dvacetiletý vládnoucí radniční klan, který se dnes stará pouze o to, jak se udržet u moci a město je pro něj až na druhém místě. Mým záměrem je být zastupitelem, pro kterého je Plzeňák hlavním bodem jeho práce, a naplnit naše volební hesla“.

Náš program:

Podporovat vyhlášku za zrušení všech heren na území Plzně. Město se potýká s množstvím heren a kasin. V Plzni je ve čtyřech obvodech 1385 heren a je zřejmé, že herny znamenají vyšší obecnou kriminalitu. Zde musí být jasná podpora vyhlášky na zákaz heren na celém území města.

Městské zakázky musí dostávat firmy, které zaměstnávají minimum cizinců. Počet cizinců, kteří v Plzni pracují, je 7,9 procent všech pracovních sil na území města. Pro srovnání, v Praze je to 9,5 procent. V Plzni je to 8 900 cizinců, kteří zabírají místo 8 900 Čechů, kteří jsou na pracovním úřadě. V kraji je to 13 800 zahraničních pracovníků. Všichni víme, že zahraniční dělníci se podílejí na obecné kriminalitě. Město by mělo při přidělování městských zakázek zohlednit fakt, kolik zahraničních dělníků v té firmě pracuje. Přednost by měla mít firma, která nezaměstnává žádného zahraničního dělníka.

Vyplácení sociálních dávek ve formě poukázek. Rozhodně podporujeme vyplácení významné části sociálních dávek ve formě poukázek. Není možné, aby si příslušníci nepřizpůsobivých jezdili pro dávky v Superbu a se zlatými řetězy. Je nepřípustné, aby se sociální dávky házely do hracích automatů či se za ně kupoval alkohol.

Podporovat městskou policií ve vytěsňování bezdomovců a narkomanů z veřejných prostranství. Městská policie musí být vidět v ulicích a podílet se na potírání drobné kriminality. Více pěších hlídek v ulicích. V období vánočních nákupů se velice osvědčila přítomnost hlídek na parkovištích nákupních center. Zde by tuto přítomnost mohl „sponzorovat“ vlastník nákupního centra, když se jedná o bezpečnost jeho zákazníků. Důraz na klid a pořádek okolo Hlavního nádraží.

Dokončit tzv. Západní okruh Plzně - obchvat Plzně. Pro Plzeň je nutné zajistit propojení Lochotína s centrem města mimo Karlovarskou a Klatovskou třídu. Nutno spolupracovat s ministerstvem dopravy a využívat evropské fondy.

Zkvalitňování městské hromadné dopravy. Odmítáme snižování finančních prostředků do městského dopravního podniku.

Výstavba hřišť, podpora volnočasových aktivit mládeže. Město musí podporovat volnočasové aktivity mládeže. Budovat klasická menší hřiště, než mega sportovní areály. Rozvoj sportovních aktivit mladých, dotace na školní výlety či plavání splňuje naše heslo: Sportem proti obecné kriminalitě mládeže.

Poliklinika Slovany musí zůstat v majetku města. Jiný soukromý vlastník by rozhodně nezachoval všechna potřebná medicínská zařízení a zavedl by pouze komerčně výhodnou léčbu.

Zavést místní referenda k důležitým otázkám města. O budoucí tváři města musí rozhodovat občané. Rozhodně ne lobbyisté či autoři developerských projektů.

Přestavba fotbalového stadionu. Podpořit přestavbu fotbalového stadionu, aby splňoval parametry moderního sportovního stánku, na kterém se mohou hrát evropské pohárové zápasy.

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015.  Dokončit všechny naplánované akce spojené s tímto projektem. Zároveň musí „tlačit“ na stát, aby splnil své finanční závazky vůči tomuto titulu. Ministr financí Kalousek a ministr kultury Besser (oba TOP09) se vlažně staví k roli státu na tomto projektu. Plzeň by měla ukázat republice a Evropě, že to není pouze pivovar, co stojí za návštěvu.

Finanční audit hospodaření a zprůhlednění veřejných zakázek. Provést důkladný finanční audit magistrátu s cílem získat finanční rezervy a zajistit účelné nakládání s penězi daňových poplatníků. Pro budoucnost je bezpodmínečně nutné nastavit jasná transparentní pravidla, aby se vyloučil jakýkoliv prostor pro nekorektnost a úplatkářství. Vše o městských zakázkách musí být jasné, průhledné a pod drobnohledem veřejnosti. Upřednostňovat elektronické aukce.

Radikální cestou - volte DSSS v Plzni!