Má reakce na článek Tomáše Vandase: Zlodějna po česku

Má reakce na článek...2. března 2011 Pochopitelně, že každý normálně a zdravě smýšlející člověk se musí s tímto článkem Tomáše Vandase ztotožnit a považovat ho jako strašnou realitu naší současné vládní garnitury! Dovoluji si jen doplnit, že o chování vlády, coby tlupě gangsterů, víme všichni velmi dobře, nicméně je zarážející s jakou drzostí a arogancí je vůbec možné učinit takový návrh, že peníze z důchodového spoření za určitých okolností shrábne stát! 

Já osobně považuji tento návrh jako cílené, předem připravené oloupení platičů důchodového připojištění a takového jedince bych považoval za potencionálního zloděje, zrovna jako je takto považován občan, který prokazatelně nic neukradl, ale měl takový úmysl, nebo někoho jiného ke krádeži nabádal. Zdaleka to však není jediný příklad legální zlodějiny v tomto státě. 

Vzpomeňme na zdražení elektrické energie z důvodů budování tzv. solárních panelů, které řadový občan nikterak v nejmenším nezavinil, ale díky špatnému zákonu, který má svého jmenovitého autora, ji musí zaplatit! Osobně se domnívám, že pokud já, nebo kdokoli z nás udělá ve svém zaměstnání fatální chybu, či vyrobí nějaký zmetek, nese za to plně veškerou zodpovědnost a musí očekávat případný trest či postih. V tomto případě ten, kdo navrhl špatný zákon, žádný trest nedostal a odtok mnoha milionů – schodek, zaplatí nevinný, řadový občan, odběratel elektrické energie.

Pokud uznáte, že tento můj příspěvek je nezajímavý nebo nedůležitý, zahoďte jej prosím do koše. Pakliže jej otisknete v Dělnických listech, budu velice rád. Veřejnost musí vidět, že je nás stále více, kterým záleží na osudu této země.

S díky za Vaší práci a s pozdravem Vítězslav Neumann.

K tématu

Zlodějna po česku